Uncategorized

מה זה סליקת אשראי

מה זה סליקת אשראי סליקת אשראי היא תהליך חשוב המסייע למלווים ולמוסדות פיננסיים להעריך את כושר האשראי וההיסטוריה הפיננסית של …

לקריאה »

תוכנה להנהלת חשבונות לעצמאים לפעמים לעצמאים קשה להתמודד עם שלל הבירוקרטיות, והם מחפשים דרכים להקל לעצמם על החיים. איך אפשר …

לקריאה »

קופה רושמת לינט

ביצוע תשלומים למעמ / ביטוח לאומי / מקדמות מס הכנסה

אופן ביצוע התשלום לכל אחד מהחשבונות היא זהה. תחילה נלך בתפריט התוכנה על תשלומים ונבחר את התשלום לחשבון הרלוונטי. בלחיצה …

ביצוע תשלומים למעמ / ביטוח לאומי / מקדמות מס הכנסה לקריאה »

דוח גיול חובות

דוח גיול חובות מספק מידע למשתמש על שיעור החוב של הלקוח בתוספת ימי החריגה מימי האשראי שלו-במידה וישנם כאלה. בנוסף, הדוח מפרט גם מאיזה מסמכים נובע החוב והוא דוח משלים לדוח לקוחות חייבים.

קליטת חשבוניות וקבלות מפנקסים ומתוכנות חיצוניות

מדריך למשתמש- קליטת חשבוניות וקבלות מפנקסי נייר ומתוכנות חיצוניות קליטת חשבוניות וקבלות שהופקו במערכות חיצוניות ו/או בפנקסי חשבוניות נייר כתנועות …

קליטת חשבוניות וקבלות מפנקסים ומתוכנות חיצוניות לקריאה »

כפתור העלאת חלונית קביעת שדות להצגה/הסתרה

הוספה, גריעה ועימוד הנתונים שיופיעו בשורות הפריטים בהדפסה ובקובץ PDF

הוספה וגריעת שדות ממסמכים מדריך למשתמש-לינט למסך זה מגיעים: מתפריט ההגדרות (גלגלי שיניים בפינה שמאלית עליונה)->ניהול סוגי מסמכים->לחיצה על סמליל …

הוספה, גריעה ועימוד הנתונים שיופיעו בשורות הפריטים בהדפסה ובקובץ PDF לקריאה »

תעודת החזרה

תעודת החזרה מדריך למשתמש-לינט ניתן להגיע למסך זה דרך תפריט “מכירות” שבתפריט הראשי->כפתור “תעודת החזרה”.

מאזן

מאזן מדריך למשתמש-לינט למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט “דוחות” שבתפריט הראשי->כפתור “מאזן”. אם הופעת המסך, תופיע האפשרות לבחור טווח …

מאזן לקריאה »

מחסנים

מחסנים מדריך למשתמש-לינט ניתן להגיע למסך זה דרך תפריט “מלאי” שבתפריט הראשי-> כפתור “מחסנים”. ניתן במסך זה להוסיף מחסנים מוגדרים …

מחסנים לקריאה »

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה