חשבונות הכנסות

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט “חשבונות” שבתפריט הראשי->כפתור “חשבונות שונים”->כרטיסיית “הכנסות” שבמסך .
במערכת מוגדרים 5 חשבונות הכנסות עם הקמת המנוי בברירת מחדל:
  1. מכירת מוצרים בארץ
  2. מכירת שרותים בארץ
  3. מכירת מוצרים בחו”ל-פטור ממע”מ
  4. מכירת שרותים בחו”ל-פטור ממע”מ
  5. מכירות בארץ פטורות ממע”מ

 

ניתן גם לרשום הערות הסבר למהות החשבון בטקסט חופשי. בסיום הזנת הפרטים יש ללחוץ על כפתור “בצע” על מנת לשמור את הגדרות החשבון החדש ברשימת חשבונות ההכנסות.

לשינוי או מחיקה של חשבון קיים:

יש ללחוץ על הכפתור “ערוך” או “מחק” בטור השמאלי של הרשימה הטבלאית של חשבונות ההכנסות המופיעה במסך, בשורה של החשבון אותו רוצים לערוך או למחוק.

לחיצה על כפתור “מחק” מוחקת מיידית את חשבון ההכנסה ללא התראה נוספת. לא ניתן למחוק חשבון שרשומות בו פעילויות כספיות כלשהן.

לחיצה על כפתור “ערוך” פותחת את אותה חלונית של יצירת חשבון חדש אלא שהפעם מופיעים בשדות כל נתונים הקיימים בחשבון כגון: שם חשבון, סעיף 6111, אחוז מע”מ מוכר וכדומה. כאן גם ניתן לשנות ערכים אלו. לשמירת השינויים בחשבון לחץ על כפתור “בצע”.

 

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה