בישראל קיימים שלושה סוגי עוסקי למסחר: עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע”מ. במאמר זה נתמקד בשני סוגי העוסקים הנפוצים יותר: עוסק פטור ועוסק מורשה. שני ישויות אלו נבדלות אחת מהשנייה במעמדן המשפטי, בצפיות ההכנסה, בדרישות הרגולטוריות ובאופן ניהול העסק.

מהו עוסק פטור

עוסק פטור הוא אדם פרטי או חברה הפטורים מדרישות רישוי בנסיבות מסוימות. הקביעה בין עוסק פטור לעוסק מורשה נעשית לפי הקריטריון אשר קובע כי פעילות המסחר של העוסק חייבת להיות מוגבלת למספר מסוים של עסקאות או לרווח מסוים. בישראל, עוסק שרוצה להירשם כעוסק פטור חייב לעמוד במחזור עסקאות עד לסכום של 107,692 ₪  לפי שנת המס הנוכחית (2023).

יתרונות וחסרונות של עוסק פטור

היתרון הבולט של עוסק פטור הוא שהינו פטור מדיווחים שוטפים למע”מ. בשל העובדה שמחזור העסקאות השני של עוסק פטור, נמוך בהשוואה ליתר העוסקים וגם משום שאינו גובה מס ערך מוסף מלקוחותיו. החיסרון הבולט של עוסק פטור הוא שאינו זכאי להחזר מע”מ על הוצאות או רכישות עבור עסק. עם זאת, חשוב לשים לב כי אמנם עוסק פטור, פטור ממע”מ אך הוא אינו פטור מתשלום לביטוח לאומי ומס הכנסה על הכנסותיו.

הליך פתיחת עוסק פטור

הליך פתיחת עוסק פטור בישראל פשוט יותר מתהליך פתיחת עוסק מורשה, שכן הדרישות הרגולטוריות מועטות. אדם אשר מעוניין לפתוח עוסק פטור יכול לעשות זאת כל עוד עומד בקריטריונים המפורטים באתר רשות המיסים. יחד עם זאת, עוסק פטור מוגבל מבחינת היקף פעילות המסחר, דבר שעלול להשפיע על פונטציאל ההכנסות שלהם ולהוביל לפתיחת עוסק מורשה במידה ועבר את סך סכום העסקאות המצוין לעיל.

מהו עוסק מורשה

בשונה מעוסק פטור, עוסק מורשה אכן גובהה מע”מ מלקוחותיו ולכן מחויב בהנפקת חשבונית מס בכל עסקה. את סכום העסקאות החודשי הכולל עליו להעביר לרשות המיסים, לכן ביכולתו לקזז את המע”מ על הוצאות שנעשו עבור העסק.


יתרונות וחסרונות של עוסק מורשה

החיסרון הבולט של עוסק מורשה בא לידי ביטוי בכך שדיווחיו לרשויות נעשים בתדירות גבוהה הרבה יותר מעוסק פטור, זאת מכיוון שמעבר לדיווח על מחזור העסקאות השנתי, עליו לדווח על המע”מ אשר גבה מלקוחותיו ועל המע”מ שקיזז. דיווחים אלו נעשים אחת לחודש ע”י רואה חשבון/ מנהל חשבונות אשר באחריותו להגיש לרשות המיסים את המסמכים הרלוונטיים.

היתרון הבולט של עוסק מורשה הוא סכום העסקאות הפוטנציאלי. חשוב לשים לב כי קיימים עוסקים בתחומים מסוימים כלא יכולים מלכתחילה להירשם כעוסק פטור עקב הגדרת המקצוע, אפילו אם מחזור העסקאות השנתי של נמצא מתחת לרף. בין אלו נמנים: עורכי דין, אדריכלים, רופאים, כלכלנים, סוכני ביטוח, רואי חשבון, שמאים, פסיכולוגים, מרצים, מורים, מתווכי מקרקעין ועוד.

 

 הליך פתיחת עוסק מורשה

על מנת לקבל רישיון כעוסק מורשה, על העוסק לעמוד במספר דרישות אשר קובעת רשות המיסים. לרבות, יציבות פיננסית, ניסיון מקצועי ועמידה בתנאים הרגולטוריים. עוסק מורשה חייב לשמור על סכום עסקאות מסוים ולעמוד בדרישות הדיווח לרשויות המס.

מבחינת ההליך, ראשית על העוסק להגיש בקשה לרשות המיסים הכוללת מידע נדרש על מבנה החברה, הבעלים וניהולה. כמו כן, יש לצרף פרטים על פעולות המסחר המוצעות. בקשה זו נבחנת על ידי רשות המיסים אשר מעריכה את היציבות הפיננסית של החברה, את היסטוריות הדיווחים הקודמים לרשות המיסים ואת התאמתה להחזיק ברישיון עוסק מורשה. במידה וקיבל עוסק את הרישיון לעוסק מורשה, עליו להמשיך ולעמוד בדרישות הרגולטוריות השוטפות כמו דיווח וגילוי על מנת שלא יפגע ברישיונו.


ההבדל בציפיות ההכנסה בין עוסק פטור לעוסק מורשה

קיים הבדל משמעותי בין סוג העוסקים. עוסקים פטורים לרוב פועלים בקנה מידה קטן, עם פעילות מסחר מוגבלת ורמת הכנסה נמוכה יחסית. לעומת זאת, לעוסקים מורשים קיים פונטציאל הכנסות גבוה יותר בעיקר בשל יכולתם לעסוק במגוון רחב של פעילויות מסחר ולפעול בהיקף רחב.

לסיכום, מצורפת טבלה השוואתית:

קריטריונים עוסק מורשה עוסק פטור
מחזור העסקאות השנתי נמוך מסכום של 107,692 ₪ גבוה מסכום של 107,692 ₪
סיווג העסק בהתאמה למחזור העסקאות השנתי + עוסק שמקצועו מחייב. בהתאמה למחזור העסקאות השנתי + אינו נכלל ברשימת המקצועות המחויבים ברישיון עוסק מורשה.
קבלות/ חשבונית מס תשלום על ידי חשבונית מס תשלום על ידי קבלה
מע”מ גובה מע”מ מלקוחותיו ולכן זכאי לקיזוז הוצאות. אינו גובה מע”מ מלקוחותיו ולכן לא זכאי לקיזוז הוצאות.
תדירות דיווחים גבוהה (פעם בחודש). נמוכה.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה