חשבונות בנקים

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט “חשבונות” שבתפריט הראשי->כפתור “בנקים”.

לחשבונות הבנק של העסק יש משמעות מהותית לתפקוד של התוכנה בתחום התאמות בנקים, הפקדות, ייבוא תנועות בנק וכדומה.

תוכנת הנה”ח לינט מגדירה חשבון בנק אחד עם התקנתה הראשונית. שם החשבון הוא “בנק”.

רשימת החשבונות הקיימים:

במסך זה מופיעה רשימה טבלאית של חשבונות הבנק הקיימים במערכת, כאשר כל שורה בטבלה מייצגת חשבון אחד ועיקרי פרטיו. לחיצה על שם החשבון בשורה “תקפיץ” אותנו למסך אחר המציג את כרטסת החשבון.

ניתן לערוך או למחוק את החשבון באמצעות לחיצה על כפתור “ערוך” או “מחק” הממוקמים בטור השמאלי בטבלה. לחיצה על כפתור “מחק ” בשורה מסוימת תמחק את החשבון באותה השורה ללא התראה נוספת. לחיצה על כפתור “ערוך” תציג את פרטיו של החשבון ותאפשר עריכתם. לאחר העריכה יש ללחוץ על כפתור “בצע ” על מנת לשמור את השינויים.

יצירת חשבון בנק חדש:

ניתן להגדיר חשבון חדש על ידי לחיצה על כפתור “חדש” הממוקם מעל הרשימה הטבלאית של החשבונות הקיימים. הזנת שם הבנק בשדה “שם חשבון” היא חובה (רצוי להוסיף גם את 4 הספרות האחרונות של חשבון הבנק על מנת שיהיה קל לזהותו במידה וקיים יותר מחשבון אחד באותו בנק). ניתן להוסיף הערה בטקסט חופשי להבהרת מהות החשבון וכדומה (לא חובה). יש ללחוץ על כפתור “בצע” על מנת לשמור את השינוי.

 

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה