מדריכי ווידאו

הדשבורד (מסך הפתיחה)

תפריט ראשי ותפריט הגדרות

פעולות ראשונות לפני תחילת עבודה

הרשמה לתוכנה והקמת עסק במערכת

שדות מותאמים עצמית

שימוש בלינט בסמארטפון

חשבונות (לקוחות, ספקים…)

הפקת חשבונית

רישום חשבונית ספק

מסך ניהול מסמכים

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה