תוספות למסלולי לינט

שעון נוכחות

מודול שעון נוכחות

 • רישום כניסות/יציאות מרובות לעובד.
 • פועל גם בקופה וגם בתוכנה.
 • עיון בדוח נוכחות עצמי לעובד.
 • דוח נוכחות להדפסה/לאקסל להנהלה.


פרטים נוספים בנושא שעון נוכחות

35 ש”ח לחודש

קופה רושמת

 • מסונכרן להנה”ח. אין צורך לנהל דוחות Z.
 • מסונכרן לניהול מלאי בתוכנה.
 • ריבוי קופות וסניפים-מקושרים אחד לשני.
 • עובד על כל מחשב או טאבלט.


פרטים נוספים בנושא קופה רושמת

95 ש”ח לחודש לעמדה

לוגו קופה רושמת LinetPos

מודול טכנאי שרות ומעבדה

מודול שירות ומעבדה

 • רישום מכשירים בשרות ורישום מוניהם.
 • ניהול קריאות שרות וסטאטוס שלהם.
 • הקצאת טכנאי לטיפול בקריאה.
 • החתמת לקוח במסך הנייד בסיום השרות

החל מ-159 ש”ח לחודש

סליקת כרטיסי אשראי

 • סליקת אשראי בקופה,מהאתר ומהתוכנה.
 • עמלת עסקאות של חב’ האשראי שלך.
 • אם אין מס’ ספק, נטפל בזה.
 • עסקאות רגילות, תשלומים, קרדיט.


פרטים נוספים בנושא סליקת כרטיסי אשראי

חד פעמי: פתיחת מסוף 270 ש”ח אח”כ 59 ש”ח לחודש

סליקת אשראי בלינט

לוגו פייפאל

גבייה דרך PayPal

  • הפקת חשבונית כנגד תשלום בפייפל.
  • מספר העסקה מופיע בקבלה.

חד פעמי: 180 ש”ח

מודול בקרת ריווחיות פרויקטים

 • הגדרת פרויקטים ושיוכם ללקוחות.
 • מאפשר שיוך חשבוניות ספק לפרויקט.
 • מאפשר שיוך חשבוניות לקוח לפרויקט.
 • קבלת דוח ריווחיות לפרויקט.

15 ש”ח לחודש

ניהול - בקרת פרוייקטים

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה