הרשאות תפקידי משתמשים למסכים

מדריך למשתמש-לינט

הענקה ושלילה של הרשאות למשתמשים מתבצעת בתוכנה באמצעות שיוך משתמש לתפקיד. כיום קיימים בלינט 5 תפקידים ולכל אחד מהם הרשאות גישה או חסימה לכל אחד מהמסכים בתוכנה. להלן רשימת התפקידים וההרשאות שמוקצות כחבילה לכל אחד מתפקידים אלה:

ITEM בתפריט הראשי רשימת מסכים URL של המסך מנהל מערכת מנהל חשבונות איש מכירות מחסנאי מזכירות
accounts/delete/<id>
accounts/update/<id>
כרטסת חשבון accounts/transaction/<id> V V X X X
מכירות הצעת מחיר docs/create/6 V X V X V
הזמנת מכירות docs/create/7 V X V X V
חשבונית עסקה docs/create/1 V X V X V
תעודת משלוח docs/create/2 V X V V V
חשבונית מס docs/create/3 V V V X V
חשבונית מס-קבלה docs/create/9 V V V X V
תעודת החזרה docs/create/5 V X V V V
חשבונית זיכוי docs/create/4 V V V X V
ניהול מסמכים docs/admin V V V V V
ניהול לקוחות accounts/admin/0 V V V V V
מסמך מחזורי recurring/recurring/admin V V V X V
קופה קבלה docs/create/8 V V V X V
הפקדות בנק deposit/admin V V X X X
תשלום לספק outcome/create V V X X X
תשלום למע”מ outcome/create/1 V V X X X
תשלום לביטוח לאומי outcome/create/2 V V X X X
קבלה לתרומה docs/create/18 V V V X V
תשלום מקדמות מס הכנסה outcome/create/3 V V X X X
חשבונות פרטי קשר rm/admin V V V V V
ניהול חשבונות accounts/admin V V V V V
קטגוריות חשבונות acccat/admin V V V V V
הוצאות נהל ספקים accounts/index/1 V V X V V
קליטת הוצאה שוטפת docs/create/13 V V X V V
קליטת נכסים וציוד docs/create/14 V V X V V
תנועת יומן ידנית transaction/create V V X X X
התאמות יבוא דפי בנק bankbook/admin V V X X X
התאמות בנק bankbook/extmatch V V X X X
הצג התאמות בנק bankbook/edispmatch V V X X X
התאמת חשבונות match/intmatch V V X X X
הצג התאמות בנק match/dispmatch V V X X X
מלאי פריטים item/admin V V V V X
item/update
item/delete
מחסנים accounts/admin/8 V V X V X
קטגוריות פריטים itemcategory/admin V V X V X
יחידות itemunit/admin V V X V X
itemunit/create
itemunit/delete
הזמנת רכש docs/create/16 V V X V X
תעודת כניסה למלאי docs/create/10 V V X V X
תעודת יציאה מהמלאי docs/create/17 V V X V X
ת. העברה בין מחסנים docs/create/15 V V X V X
דוחות תנועות יומן reports/journal V V X X X
חובות לקוחות reports/owe V V V X V
רווח והפסד reports/profloss V V X X X
רווח והפסד חודשי reports/mprofloss V V X X X
רצף כרטסות חשבון reports/accounts V V X X X
מאזן reports/balance V V X X X
תנועות מלאי reports/stockaction V V X V X
מלאי reports/stock V V V V V
מסים דו”ח מע”מ מקוון data/pcn874 V V X X X
דו”ח מע”מ tax/vat V V X X X
מקדמות מס tax/taxrep V V X X X
צור קובץ אחיד data/openfrmt V V X X X
בדיקת תקינות test/test V V X X X
דו”ח ניכוי מס במקור r856/tax/r856 V V X X X
דו”ח 102 r856/tax/r102 V V X X X
מערכת 1000 r856/tax/r1000 V V X X X
הגדרות פרטי העסק settings/admin V V X X V
ניהול סוגי מסמכים doctype/admin V V X X V
שדות מותאמים eavfields/admin V X X X V
שער מטבע currates/admin V V V V V
יתרות פתיחה transaction/openbalance V V X X
נהל משתמשים users/admin V X X X X
תבניות דוא”ל mailtemplate/admin V X V V V
ניהול אמצעי תשלום payment/admin V X V X V
תחזוקה יבוא קובץ אחיד data/openfrmtimport V V X X X
גיבוי כללי data/backup V V V V V
שחזור מקובץ גיבוי data/restore V V X X X
תמיכה תמיכה בתשלום https://www.linet.org.il/support/paid-support V V V V V
אודות settings/about V V V V V
דווח תקלה בתוכנה settings/bug V V V V V
נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה