חשבונות הון ועודפים

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט “חשבונות” שבתפריט הראשי->כפתור “חשבונות שונים”->כרטיסיית “הון ועודפים” שבמסך.

תוכנת הנה”ח לינט אינה מגדירה חשבונות בסוג זה של חשבונות עם התקנתה הראשונית.

רשימת החשבונות הקיימים:

במסך זה מופיעה רשימה טבלאית של חשבונות ההון העצמי הקיימים במערכת, כאשר כל שורה בטבלה מייצגת חשבון אחד ועיקרי פרטיו. לחיצה על שם החשבון בשורה “תקפיץ” אותנו למסך אחר המציג את כרטסת החשבון.

ניתן לערוך או למחוק את החשבון באמצעות לחיצה על כפתור “ערוך” או “מחק” הממוקמים בטור השמאלי בטבלה. לחיצה על כפתור “מחק ” בשורה מסוימת תמחק את החשבון באותה השורה ללא התראה נוספת. לחיצה על כפתור “ערוך” תציג את פרטיו של החשבון ותאפשר עריכתם. לאחר העריכה יש ללחוץ על כפתור “בצע ” על מנת לשמור את השינויים.

יצירת חשבון רשות חדש:

ניתן להגדיר חשבון חדש על ידי לחיצה על כפתור “חדש” הממוקם מעל הרשימה הטבלאית של החשבונות הקיימים. הזנת שם חשבון ההון עצמי בשדה “שם חשבון” היא חובה. ניתן להוסיף הערה בטקסט חופשי להבהרת מהות החשבון וכדומה (לא חובה). יש ללחוץ על כפתור “בצע” על מנת לשמור את השינוי.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה