חשבונות ספקים

מדריך למשתמש-לינט

יתן להגיע למסך זה דרך תפריט “חשבונות” שבתפריט הראשי-> כפתור “ספקים” או תפריט הוצאות->ספקים

ניתן במסך זה להוסיף ספקים מוגדרים למערכת, לצפות ברשימת הספקים הקיימים ופרטיהם וכן גם לערוך ולמחוק אותם.

במערכת מוגדר רק חשבון ספק אחד עם הקמתה: ספקים שונים

טבלת רשימת ספקים קיימת:

בטור שם הספק שמות הספקים הם למעשה קישור אל הכרטסות שלהם. כלומר, הקשה על הקישור תביא אותנו אל כרטסת הספק. בטור השמאלי ביותר קיימים הכפתורים “ערוך” ו-“מחק”. לחיצה על כפתור “מחק” תמחק את החשבון שבשורה ללא התראה נוספת. חשבון בעל תנועות לא ניתן למחוק. לחיצה על כפתור “ערוך” תציג בחלק העליון של המסך חלונית ובה פרטי חשבון הספק שבשורה כפי שהם מוגדרים במערכת. לאחר שינוי הפרטים הנדרש יש ללחוץ על כפתור “בצע” על מנת לשמור על השינויים.

יצירת חשבון חדש:

יצירת חשבון חדש מתבצעת באמצעות לחיצה על כפתור “חדש” הממוקם מעל הרשימה הטבלאית של הספקים. מבין כל השדות בסוג חשבון זה שם הספק הוא היחידי שחובה להזין על מנת להגדיר את החשבון. להלן שאר הפרטים שאפשר להזין:

תנאי תשלום: לערך המוזן בשדה זה קיימת השלכה על אופן החישוב שמחשבת התוכנה את תאריך היעד לתשלום סכום כספי במסמך, כאשר מפיקים בעזרתה מסמכים המחייבים את הלקוח בתשלום כזה או אחר. לדוגמא: אם רשמנו כאן  בשדה “תנאי תשלום” את הערך 30 , התוכנה תציב אוטומאטית בשדה “לתשלום עד” במסמך את התאריך שהוא 30 יום מהיום.  דוגמא נוספת: אם בשדה “תנאי תשלום” רשמנו את הערך 30+ (מייצג את המונח שוטף פלוס 30), התוכנה תציב אוטומאטית בשדה “לתשלום עד” שבמסמך את התאריך שהוא סוף החודש הבא שלאחר חודש נוכחי. כמובן שניתן לשנות במסך המסמך את תאריך התשלום שנבחר אוטומאטית לפי הצורך.

מספר עוסק מורשה: אומנם התוכנה אינה מחייבת לציין מס’ עוסק מורשה של ספק או לקוח במסמכים אבל החוק כן מחייב במקרה שבו מדובר בעוסק שמחזורו מעל 4 מיליון ש”ח שנתיים, כאשר הסכום של העסקה הוא מעל 5000 ש”ח. לכן רצוי למלא שדה זה בנתונים נכונים.

איש קשר: שמו של איש הקשר שלנו אצל הספק.

מחלקה: שם המחלקה בה עובד איש הקשר שלנו אצל הספק.

דואר אלקטרוני: דוא”ל איש הקשר.

טלפון: מס’ טלפון של איש הקשר.

טלפון ישיר: מס’ טלפון ישיר של איש הקשר או מספר הטלפון הנייד שלו.

פקס: פקס אישי של איש הקשר אם קיים, או פקס החברה אם לא קיים.

אתר אינטרנט: כתובת אתר אינטרנט של החברה.

כתובת: כתובת החברה.

עיר: עיר החברה.

מיקוד: מיקוד החברה.

 

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה