מסמך מחזורי-חשבונית ריטיינר

מדריך למשתמש-לינט

תפריט

מסמכים מחזוריים

תכונה מתקדמת שעומדת לרשות המנויים במסלול PRO ומעלה.

גישה לתכונה מ-: תפריט עיקרי->מכירות->מסמך מחזורי

 התכונה מאפשרת להפיק מסמך שהופק כבר ידנית פעם אחת, באופן אוטומטי ומתוזמן מראש, בפרקי זמן קבועים.

פרקי הזמן האפשריים הם: כל שבוע, שבועיים, 4 שבועות, חודש, רבעון, חצי שנה  ושנה.

בנוסף, יש לקבוע תאריך התחלה ותאריך סיום לסדרת המסמכים המחזוריים וכן לקבוע את היום בשבוע/חודש להפקה.

 

חשבונית ריטיינר חודשית
מסמך מחזורי לדוגמה: חשבונית ריטיינר

חיוב חוזר אוטומטי של כרטיס אשראי בפרקי זמן קבועים

("הוראת קבע בכרטיס אשראי")

אם המסמך הוא קבלה או חשבונית מס קבלה, הפקת המסמך תבצע אוטומטית חיוב חוזר של כרטיס האשראי ("הוראת קבע") של הלקוח תוך הפקת הקבלה/חשבונית המס-קבלה. פרקי הזמן האפשריים לביצוע חיובי אשראי חוזרים זהים לפרקי הזמן האפשריים למסמכים מחזוריים (ראה למעלה).

כמה תנאים צריכים להתקיים על מנת לבצע זאת:

  •  צריך שהמנוי בלינט יהיה מנוי גם על סליקת אשראי דרך התוכנה
  • מסוף הסליקה צריך לתמוך בסליקת טוקנים.
  • הקבלה/חשבונית מס קבלה המחזורית תתבסס על קבלה רגילה או חשבונית מס קבלה רגיל שביצעה חיוב אשראי ובחיוב ראשון זה סומנה האפשרות "שמור כ' אשראי".

שליחת המסמך המחזורי אוטומטית במייל

 ניתן לשלוח אוטומטית את המסמך, חתום דיגיטלית במייל ללקוח כאשר ניתן לנסח טקסט מוכן בתבניות לשדה הנושא ולגוף המייל.

כך הפקת החשבונית, חיוב הלקוח בכ' אשראי, הפקת הקבלה והמשלוח של כל אלה במייל ללקוחות קבועים (ריטיינר וכדומה) הופכת משימה חודשית/שבועית מתישה למשימה שמתבצעת באופן אוטומטי.