מסמך מחזורי

מדריך למשתמש-לינט

מסמכים מחזוריים

תכונה מתקדמת שעומדת לרשות המנויים במסלול PRO ומעלה.

גישה לתכונה מ-: תפריט עיקרי->מכירות->מסמך מחזורי

 התכונה מאפשרת להפיק מסמך שהופק כבר ידנית פעם אחת, באופן אוטומטי ומתוזמן מראש, בפרקי זמן קבועים.

פרקי הזמן האפשריים הם: כל שבוע, שבועיים, 4 שבועות, חודש, רבעון, חצי שנה  ושנה.

בנוסף, יש לקבוע תאריך התחלה ותאריך סיום לסדרת המסמכים המחזוריים וכן לקבוע את היום בשבוע/חודש להפקה.

חיוב חוזר אטומטי של כרטיס אשראי בפרקי זמן קבועים (“הוראת קבע בכרטיס אשראי”)

אם המסמך הוא קבלה או חשבונית מס קבלה ניתן אף לבצע חיוב חוזר של כרטיס האשראי (“הוראת קבע”) של הלקוח תוך הפקת הקבלה/חשבונית המס-קבלה. פרקי הזמן האפשריים לביצוע חיובי אשראי חוזרים זהים לפרקי הזמן האפשריים למסמכים מחזוריים (ראה למעלה).

שליחת המסמכים המחזוריים במייל מיד לאחר סיום הפקתם באופן אוטומטי

 ניתן לשלוח אוטומטית את המסמך, חתום דיגיטלית במייל ללקוח כאשר ניתן לנסח טקסט מוכן בתבניות לשדה הנושא ולגוף המייל.

כך הפקת החשבונית, חיוב הלקוח בכ’ אשראי, הפקת הקבלה והמשלוח של כל אלה במייל ללקוחות קבועים (ריטיינר וכדומה) הופכת משימה חודשית/שבועית מתישה למשימה שמתבצעת באופן אוטומטי.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה