תוכנת הנהלת חשבונות כפולה וחד צידית מוכרת

הנה”ח חד צדית כלולה בכל המסלולים, כולל רישום הוצאות. הנה”ח כפולה-ממנוי PRO ומעלה

ניהול הכנסות, תקבולים ולקוחות בקלות

  • תהליך המכירה מגובה במסמכים שמתגלגלים מהצעת מחיר ועד קבלה
  • ניהול פרטי לקוחות, כולל שדות מיוחדים בהתאמה עצמית
  • אפשרות הגדרת אנשי קשר מרובים ללקוח ופרטיהם
  • קליטת חשבוניות וקבלות מפנקסים ידניים ו/או ממערכת חיצונית.
  • אוטומציה מלאה של מערכת המלאי עם הפקת מסמכי מכירות למיניהם
  • דוח מכירות, שאפשר לחתוך לפי תקופה/מוצר/איש מכירות ועוד
  • דוח גיול חובות לקוחות, דוח חשבוניות פתוחות, דוח תקבולים
  • דוח חובות לקוחות, כולל חוב שנובע מחשבוניות עסקה
  • ציון יתרת חוב לקוח בחשבוניות/קבלות ומסמכים נוספים
african
marketing

רישום הוצאות, תשלומים וניהול ספקים בקלות

  • צלם חשבונית ספק עם הנייד, קלוט את נתוניה אח"כ בנוחות מול מחשב.
  • קליטת חשבוניות ספקים תאפשר הגשת דוחות מע"מ ותחסוך הוצאות הנה"ח
  • אוטומציה של קליטת חשבוניות ספקים שמתקבלים במייל.
  • רישום פרטי ספקים, כולל רישום אנשי קשר מרובים לספק
  • ניהול רכש, מהזמנת רכש->רישום חשבונית ספק->תשלום לספק->קליטה אוטומטית למלאי (במידה ומנהלים מלאי).
  • דוח גיול התחייבויות לספקים

פעולות לאלה שאוהבים לדייק

  • פקודות יומן ידניות, מירב הגמישות בקליטת כל תנועה כספית אפשרית למערכת.
  • רישום הפקדות בבנק, כולל טופס הפקדה מודפס.
  • יבוא דפי בנק*
  • התאמות בנקים*
  • התאמות כרטיסי חשבון.*
  • רישום תשלומים לספקים.
  • רישום תשלומים לרשויות.
  • *תכונות אלה אפשריות בהנהלת חשבונות כפולה בלבד ולכן זמינות ממסלול PRO ומעלה בלבד

דוחות: מכירות, רווח והפסד, גיול חובות

  1. דוח תשלומים פתוחים לספקים.
  2. דוח לקוחות חייבים שחובם נובע מתנועות חשבונאיות וגם מחשבוניות עסקה.
  3. דוח גיול חובות: מציג בכמה ימי פיגור הלקוח מול תנאי התשלום שלו.
  4. דוח יומן תנועות: פירוט כל התנועות החשבונאיות שנרשמו במערכת.
  5. דוח תקבולים תשלומים: כמתחייב על פי תקנות ניהול ספרים.
  6. דוח מכירות: מפרק את שורות הפריטים בכל מסמכי המכירה ומפרט מה נמכר, מתי, למי, בכמה, באמצעות איזה מסמך, מי ביצע את המכירה ועוד.

מסכי הפקת מסמכים-פשוט, או אפשרויות מתקדמות – לבחירת המשתמש

הנוסחה שלנו לאפשר מסך פשוט ואינטואיטיבי שמתאים לרוב המשתמשים או, למי שצריך, אפשרויות מתקדמות :

ההחלטה איזה שדות לאפשר, מתבצעת במסך הפקת המסמך עצמו בנוחות ובקלות. כך, תוך כדי הפקת המסמך, המשתמש יכול להציג למשל שדה לבחירת מטבע לפריט או קטגוריית מע"מ לפריט (פטור/חייב) , לבחור מה שצריך לבחור, ומיד לאחר מכן להסתיר את השדה שמעמיס על מראה המסך.

יעילות בהפקת מסמכים ואפשרויות מתקדמות

  • המרה מסוג מסמך אחד לאחר, יעילות בעבודה. למשל, המרת הצעת מחיר להזמנת מכירות, חשבונית מס לקבלה וכדומה.
  • קליטת מסמכי נייר ומסמכים ממערכת זרה: מסכים זהים למסכי יצירת מסמכים רגילים מאפשרים קליטת חשבוניות וקבלות שנוצרו במערכות חיצוניות ובפנקסי נייר.
  • חשבונית מרכזת, חשבונית עבור כל תעודות המשלוח, תעודות ההחזרה וחשבוניות העסקה לתקופה נבחרת. *זמין למנויים במסלול GOLD בלבד.
  • מסמך מחזורי, מערכת להפקת מסמכים באופן אוטומטי תקופתי. משמש לחשבוניות ריטיינר ו/או לגביה תקופתית של תשלום קבוע באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי. *זמין למנויים ממסלול PRO ומעלה.
  • חישוב והצגת רווחיות במסך הפקת המסמך לכל שורת פריט בנפרד ולמסמך כולו. *זמין למנויים במסלול GOLD בלבד.

רשימת סוגי מסמכים זמינים בתוכנה

  • הצעת מחיר
  • הזמנת מכירות
  • תעודת משלוח, אספקת סחורה ללא חשבונית.
  • תעודת החזרה, קליטה חזרה של סחורה שנמסרה עם תעודת משלוח
  • חשבונית עסקה, אינו מבצע רישום חשבונאי ואין לו השלכות מס.
  • חשבונית מס קבלה
  • חשבונית זיכוי (לתיקון חיוב שגוי)
  • קבלה
  • קבלה לתרומה (לעמותות)
  • הזמנת רכש
  • תעודות ניהול מלאי למיניהן.
  • ועוד כעשרים סוגים שונים של מסמכים (לרשימה המלאה)
מעוניין להתנסות במערכת? השאר פרטים ונציג יחזור אליך

או חייג : 0722711800