חשבונות רשויות

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט “חשבונות” שבתפריט הראשי->כפתור “חשבונות שונים”->כרטיסיית “רשויות” שבמסך.

תוכנת הנה”ח לינט מגדירה עם התקנתה הראשונית את חשבונות הרשויות הבאים:

מספר פנימי שם יתרה      
15 ביטוח לאומי 0  
14 ביטוח לאומי חו”ז 0  
13 מס הכנסה מקדמות 0  
4 מע”מ חוז 0  
3 מע”מ עסקאות 0  
1 מע”מ תשומות 0  
2 מע”מ תשומות ציוד ונכסים 0  
8 ניכוי במקור מלקוחות 0  
5 ניכוי במקור מספקים 0  

רשימת החשבונות הקיימים:

במסך זה מופיעה רשימה טבלאית של חשבונות הרשויות הקיימים במערכת, כאשר כל שורה בטבלה מייצגת חשבון אחד ועיקרי פרטיו. לחיצה על שם החשבון בשורה “תקפיץ” אותנו למסך אחר המציג את כרטסת החשבון.

ניתן לערוך או למחוק את החשבון באמצעות לחיצה על כפתור “ערוך” או “מחק” הממוקמים בטור השמאלי בטבלה. לחיצה על כפתור “מחק ” בשורה מסוימת תמחק את החשבון באותה השורה ללא התראה נוספת. לחיצה על כפתור “ערוך” תציג את פרטיו של החשבון ותאפשר עריכתם. לאחר העריכה יש ללחוץ על כפתור “בצע ” על מנת לשמור את השינויים.

יצירת חשבון רשות חדש:

ניתן להגדיר חשבון חדש על ידי לחיצה על כפתור “חדש” הממוקם מעל הרשימה הטבלאית של החשבונות הקיימים. הזנת שם הרשות בשדה “שם חשבון” היא חובה (רצוי להוסיף גם את 4 הספרות האחרונות של חשבונך באותה רשות על מנת להקל על עצמך את ההתמצאות). ניתן להוסיף הערה בטקסט חופשי להבהרת מהות החשבון וכדומה (לא חובה). יש ללחוץ על כפתור “בצע” על מנת לשמור את השינוי.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה