עוסק פטור? אתה יכול למקסם את הרווחיות של העסק שלך ולחסוך במס בצורה חוקית. במאמר זה נלמד אתכם מהן ההוצאות שאתם רשאים לנכות מההכנסה החייבת, איך לתעד אותן כראוי, וכיצד לפעול במקרים של ספק – כדי שתוכלו להרוויח ולצמוח בצורה יעילה ויציבה.

מהי הוצאה מוכרת?

בניגוד לעוסק מורשה, עוסק פטור אינו מחויב בדיווח על מע”מ ובניהול ספרי חשבונות. יחד עם זאת, עוסק פטור רשאי לנכות הוצאות מוכרות מההכנסה החייבת במס. הוצאה מוכרת היא הוצאה הנחשבת על ידי רשויות המס כהוצאה לגיטימית לצורך קיזוז ממס הכנסה. כדי להיחשב כהוצאה מוכרת, על ההוצאה לעמוד בתנאים מסוימים, שאותם נפרט בהמשך. ניכוי ההוצאות המוכרות ממס הכנסה יסייע לכם להתנהל נכון מול רשויות המס ולשמור על רמת רווחיות גבוהה יותר של העסק שלכם.

סוגי הוצאות מוכרות לעוסק פטור

קיימים מספר סוגים עיקריים של הוצאות מוכרות לעוסק פטור:

 • הוצאות רכב – עלויות דלק, תיקונים, ביטוחים, רישוי וכו’ עבור רכב המשמש לצרכי העסק
 • תשלומי ביטוח לאומי – ההפרשות לביטוח לאומי של העצמאי
 • שכר עבודה – משכורות ששולמו לעובדים
 • ציוד וריהוט משרדי – רכישת מחשב, שולחן, כיסאות וציוד אחר הדרוש לניהול העסק
 • תקשורת – הוצאות טלפון, אינטרנט לעסק ודואר
 • שכירות – דמי שכירות ששולמו עבור המשרד או חנות של העסק

כללים להכרה בהוצאות מוכרות לעוסק פטור

על מנת שהוצאה תוכר כהוצאה מוכרת לצורכי מס לעוסק פטור, עליה לעמוד במספר תנאים בסיסיים. ראשית, על ההוצאה להיות קשורה באופן ישיר לייצור ההכנסה של העסק. הוצאות שאינן קשורות לפעילות העסקית, גם אם הן הכרחיות, לא יוכרו. שנית, יש לשמור תיעוד מסודר של כל ההוצאות, הכולל חשבוניות מס וקבלות למשך 6 שנים לפחות. ללא תיעוד מסודר, רשויות המס עלולות לפסול את ההוצאה. שלישית, יש להקפיד על הפרדה ברורה בין הוצאות פרטיות של בעל העסק לבין הוצאות עסקיות. שימוש פרטי בנכסי העסק עלול לפגוע בהכרה בהוצאות. לבסוף, חשוב להכיר את רשימת ההוצאות המוכרות הספציפיות בתחום העיסוק הרלוונטי, ובמקרה של ספק – מומלץ להתייעץ עם רואה החשבון שלכם.

 

הוצאות מוכרות עוסק פטור

 

  הוצאות רכב לעוסק פטור

  עוסק פטור רשאי לנכות כהוצאות מוכרות לצרכי מס גם את ההוצאות הקשורות לאחזקת רכב המשמש לצורכי העסק. הוצאות אלה כוללות בין היתר:

  • הוצאות דלק
  • הוצאות טיפולים ותיקונים
  • אגרות רישוי וביטוחים
  • פחת (בשיעורים שנקבעו בחוק)

  חשוב מאוד להקפיד על הפרדה מוחלטת בין שימוש עסקי ופרטי ברכב ולתעד את ההוצאות באופן מסודר. יש לשמור את כל החשבוניות והקבלות הקשורות לרכב ולרשום יומן מעקב אחר הנסיעות העסקיות, או להיעזר בתוכנה לניהול העסק שתעשה לכם את העבודה.

  דגשים חשובים לגבי הוצאות מוכרות לעוסק פטור

  בעת ניהול ההוצאות המוכרות, חשוב שעוסק פטור ישים לב למספר נקודות מרכזיות:

  1. ישנם הבדלים מהותיים בין ההוצאות המוכרות לעוסק פטור לעומת עוסק מורשה, לכן יש להכיר היטב את ההבדלים הרלוונטיים.
  2. עוסק פטור מוגבל במחזור הכנסות שנתי של עד 100,491 ש”ח נכון לשנת המס 2023, ובמידה וחורג מסכום זה עליו לעבור למעמד עוסק מורשה.
  3. יש לשמור את כל המסמכים, הקבלות והחשבוניות הקשורים להוצאות העסקיות לתקופה של 6 שנים לפחות, לצורך ביקורת עתידית במידת הצורך.
  4. במעבר ממעמד עוסק פטור לעוסק מורשה יש לבחון מחדש את ההוצאות המוכרות ולוודא שהן עומדות בקריטריונים הנדרשים.

  שמירה על הכללים וניהול מסודר של ההוצאות יסייעו לעוסק פטור למקסם את הרווח הנקי שלו ולהימנע מבעיות מול רשויות המס.

  שאלות נפוצות

  • איך מומלץ לתעד את ההוצאות באופן מסודר?
   • מומלץ לשמור את כל החשבוניות, הקבלות והאסמכתאות המקוריות בקלסר ייעודי או בקובץ דיגיטלי, ולתעד מייד כל הוצאה ולא לדחות את הרישום. יש להקפיד לציין על גבי כל מסמך את מהות ההוצאה והקשר שלה לעסק.
  • מה קורה במעבר ממעמד עוסק פטור לעוסק מורשה?
   • במקרה של מעבר ממעמד עוסק פטור לעוסק מורשה, יש להודיע על כך לרשויות המס. ההוצאות שהוכרו כמוכרות כעוסק פטור ימשיכו להיות מוכרות גם במעמד של עוסק מורשה, אך תהיינה כפופות לכללי מע”מ.
  • כיצד מטפלים בהוצאות שהן גם פרטיות וגם עסקיות?
   • כאשר הוצאה משמשת גם למטרה עסקית וגם פרטית, יש לייחס את החלק העסקי בלבד כהוצאה מוכרת. לדוגמה, אם נעשה שימוש ברכב הפרטי גם לצורכי העסק, ניתן להכיר בחלק יחסי של ההוצאות על הרכב בהתאם לשימוש העסקי. נדרשת הפרדה מדויקת ותיעוד ברור.

  לסיכום

  הכרת ההוצאות המוכרות לעוסק פטור היא קריטית לניהול יעיל של העסק ולחסכון במס. חשוב לזכור כי ההוצאות צריכות להיות קשורות ישירות לייצור הכנסה, מתועדות באופן מסודר ומופרדות מההוצאות הפרטיות. שמירה על הכללים האלו, לצד הבנת ההבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה ומגבלות מחזור ההכנסות, תסייע לכם למקסם את הרווחים ולהימנע מבעיות מול רשויות המס. במקרה של ספק, מומלץ תמיד להיוועץ עם רואה החשבון שלכם.

  נגישות
  לייעוץ ישיר
  ייעוץ ישיר
  הרשמה