חשבונות הוצאות

מדריך למשתמש-לינט

תפריט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט "חשבונות" שבתפריט הראשי->כפתור "חשבונות שונים"->כרטיסיית "הוצאות" שבמסך.

סוג זה של חשבונות חשוב מאוד ומיועד בעיקר לסיווג ההוצאות שרושמים במערכת. בנוסף, לכל אחד מחשבונות ההוצאות יש לקבוע אחוז מע"מ מוכר או להגדיר שהוא פטור/חייב במע"מ.

חשבונות מסוג זה מופיעים כאשר רושמים הוצאות במערכת והם חובה לבחירה עבור כל רישום הוצאה על מנת לסווג את ההוצאה שרושמים.

במערכת מוגדרים החשבונות הבאים אוטומטית החשבונות הבאים עם הקמת עסק חדש בברירת מחדל:

מזההשםשעור המע'מ המוכר
170% מע'מ מוכר0
1825% מע'מ מוכר25
1950% מע'מ מוכר50
2075% מע'מ מוכר75
21100% מע'מ מוכר100
2233% מע'מ מוכר33
2366% מע'מ מוכר66
24ללא מעמ0

ליצירת חשבון חדש:

יש ללחוץ על כפתור "חדש". תוצג חלונית נוספת מעל רשימת החשבונות ובה יש למלא את שם החשבון כפי שאנו מעונינים לכנות אותו, לבחור סעיף 6111 שמתאים לסוג זה של הוצאה, ולבחור את אחוז המע"מ המוכר לסוג זה של הוצאה (התייעץ עם רואה החשבון שלך). ניתן גם לרשום הערות הסבר למהות החשבון בטקסט חופשי. בסיום הזנת הפרטים יש ללחוץ על כפתור "בצע" על מנת לשמור את הגדרות החשבון החדש ברשימת חשבונות ההוצאות.

לשינוי או מחיקה של חשבון קיים:

יש ללחוץ על הכפתור "ערוך" או "מחק" בטור השמאלי של הרשימה הטבלאית של חשבונות ההוצאות המופיעה במסך, בשורה של החשבון אותו רוצים לערוך או למחוק.

לחיצה על כפתור "מחק" מוחקת מיידית את חשבון ההוצאה ללא התראה נוספת. לא ניתן למחוק חשבון שרשומות בו פעילויות כספיות כלשהן.

לחיצה על כפתור "ערוך" פותחת את אותה חלונית של יצירת חשבון חדש אלא שהפעם מופיעים בשדות כל נתונים הקיימים בחשבון כגון: שם חשבון, סעיף 6111, אחוז מע"מ מוכר וכדומה. כאן גם ניתן לשנות ערכים אלו. לשמירת השינויים בחשבון לחץ על כפתור "בצע".