Basic

לחודש 9


מתאים לפרילנסר שמעוניין להפיק מסמכים ללא הגבלה ולעשות סדר בכספים של העסק ושאינו זקוק לתמיכה.
 • הפקת מסמכים מהתוכנה ללא הגבלה
  לפרטים
 • חתימה דיגיטלית למסמכים-חינם
  לפרטים
 • שליחת מסמכים במייל, SMS ,Whatsapp
  לפרטים
 • רישום הוצאות/הנה"ח חד צדית
  לפרטים
 • דפי סליקה בכ' אשראי לדרישות תשלום
  לפרטים
 • ממשק משתמש בעברית/אנגלית
  לפרטים
 • שדות מיוחדים בהתאמה עצמית
  לפרטים
 • צרוף קבצים למסמכים וחשבונות
  לפרטים
 • שכפול והמרה של מסמכים
  לפרטים
 • מטבעות זרים ומסמכים באנגלית
  לפרטים
 • עסק אחד
  לפרטים
 • משתמש אחד
  לפרטים
הפופולרי ביותר
PRO

לחודש 29


מתאים לעסק שמייחס חשיבות לזמינות התמיכה, לגיבוי אוטומטי, לבעלי אתרי מסחר אלקטרוני ולעסקים המנהלים מלאי.
 • כל מה שבמסלול BASIC ועוד...
  לפרטים
 • תמיכה בטלפון ובמייל
  לפרטים
 • גיבוי אוטומטי יומי
  לפרטים
 • ניהול מלאי במחסנים מרובים
  לפרטים
 • חשבונית ריטיינר חודשית אוטומטית
  לפרטים
 • גביית הוראת קבע בכרטיס אשראי
  לפרטים
 • הנה"ח כפולה/חד צדית
  לפרטים
 • שערי מטבע-עדכון יומי אוטומטי
  לפרטים
 • ממשקים לרו"ח
  לפרטים
 • בחירת עיצוב למסמכים
  לפרטים
 • עד 3 עסקים
  לפרטים
 • עד 5 משתמשים
  לפרטים
GOLD

לחודש 59


מתאים לעסק בקצב גדילה מהיר , המעונין בתכונות המתקדמות ביותר.
 • כל מה שבמסלול PRO ועוד…
  לפרטים
 • הדפסת צ'קים לספקים
  לפרטים
 • חש' מרכזת לת' משלוח וחש' עסקה
  לפרטים
 • הצגת מחיר אחרון ללקוח לפריט
  לפרטים
 • הצגת רווח שורה/מסמך בהכנת מסמך
  לפרטים
 • ניהול מלאי לוואריאנטים (צבע, מידה…)
  לפרטים
 • מחירונים: מבצע ו/או לקבוצות לקוחות
  לפרטים
 • תקרת אובליגו ואשראי ללקוח
  לפרטים
 • עצי מוצר ובנדלים
  לפרטים
 • תמיכה בריבוי עסקים למנוי
  לפרטים
 • עד 7 עסקים (ניתן להרחבה)
  לפרטים
 • עד 10 משתמשים (ניתן להרחבה)
  לפרטים

תוספות

 • מסוף סליקת אשראי לתוכנה: 59 ש"ח לחודש + עלות חד פעמית להקמת מסוף: 270 ש"ח
  לפרטים
 • מסוף סליקת אש' לחנות אינטרנטית ולתוכנה: 89 ש"ח לחודש + עלות חד פעמית להקמת מסוף: 360 ש"ח
  לפרטים
 • קופה רושמת: 95 ש"ח לעמדה לחודש
  לפרטים
 • עמדת ליקוט 95 ש"ח לעמדה לחודש
  לפרטים
 • נ' קשרי לקוחות (CRM) 49 ש"ח לחו'
  לפרטים
 • ניהול שרות ומעבדה: 159 ש"ח לחודש
  לפרטים
 • מודול שעון נוכחות:39 ש"ח לחודש
  לפרטים
 • חיבור ל-PayPalי 240 ש"ח חד פעמי
  לפרטים
 • מודול ניהול פרויקטים: 19 ש"ח לחודש
  לפרטים
 • מנוי GOLD -משתמש נוסף: 5 ש"ח לחו'
  לפרטים
 • מנוי GOLD -הוספת עסק:8 ש"ח לחו'
  לפרטים
 • חבילת 10000 הודעות סמס 720 ש"ח
  לפרטים
 • מחיר לפי כמות מסמכים להפקתם בפקודות אוטומטיות שמגיעות מאתרי אינטרנט ומתוכנות חיצוניות דרך ה-API שבלינט (*לא סופרים מסמכים כאשר מפיקים אותם ישירות מהתכנה!)
  לפרטים
 • עד 150 מסמכים: כלול במסלול PRO
 • עד 500 מסמכים: כלול במסלול GOLD
 • עד 1000 מסמכים: 108ש"ח לחודש
 • כל אלף נוסף על האלף הראשון: 79ש"ח לחודש
 • הפקת המסמכים מהתוכנה: ללא הגבלה