חשבונות לקוחות

מדריך למשתמש-לינט

ניתן להגיע למסך זה דרך תפריט “חשבונות” שבתפריט הראשי-> כפתור “לקוחות”

או

תפריט “מכירות” שבתפריט הראשי->לקוחות

ניתן במסך זה להוסיף לקוחות מוגדרים למערכת, לצפות ברשימת הלקוחות הקיימים ופרטיהם וכן גם לערוך ולמחוק אותם.

תוכנת הנה”ח לינט אינה מגדירה חשבונות לקוחות בעת התקנתה הראשונית:

בלת רשימת ספקים קיימת:

בטור שם הלקוח שמות הלקוחות הם למעשה קישור אל הכרטסות שלהם. כלומר, הקשה על הקישור תביא אותנו אל כרטסת הלקוח. בטור השמאלי ביותר קיימים הכפתורים “ערוך” ו-“מחק”. לחיצה על כפתור “מחק” תמחק את החשבון שבשורה ללא התראה נוספת. חשבון בעל תנועות לא ניתן למחוק. לחיצה על כפתור “ערוך” תציג בחלק העליון של המסך חלונית ובה פרטי חשבון הלקוח שבשורה כפי שהם מוגדרים במערכת. לאחר שינוי הפרטים הנדרש יש ללחוץ על כפתור “בצע” על מנת לשמור על השינויים.

יצירת חשבון חדש:

יצירת חשבון חדש מתבצעת באמצעות לחיצה על כפתור “חדש” הממוקם מעל הרשימה הטבלאית של הלקוחות. מבין כל השדות בסוג חשבון זה השדה “שם הלקוח” הוא השדה היחידי שחובה להזין על מנת להגדיר את החשבון. להלן שאר הפרטים שאפשר להזין:

תנאי תשלום: לערך המוזן בשדה זה קיימת השלכה על אופן החישוב שמחשבת התוכנה את תאריך היעד לתשלום סכום כספי במסמך כאשר מפיקים בעזרתה מסמכים המחייבים את הלקוח בתשלום כזה או אחר. לדוגמא: אם רשמנו כאן  בשדה “תנאי תשלום” את הערך 30 , התוכנה תציב אוטומאטית בשדה “לתשלום עד” במסמך את התאריך שהוא 30 יום מהיום.  דוגמא נוספת: אם בשדה “תנאי תשלום” רשמנו את הערך 30+ (מייצג את המונח שוטף פלוס 30), התוכנה תציב אוטומאטית בשדה “לתשלום עד” שבמסמך את התאריך שהוא סוף החודש הבא שלאחר חודש נוכחי. כמובן שניתן לשנות במסך המסמך את תאריך התשלום שנבחר אוטומאטית לפי הצורך.

מספר עוסק מורשה: אומנם התוכנה אינה מחייבת לציין מס’ עוסק מורשה של ספק או לקוח במסמכים אבל החוק כן מחייב זאת, במקרה שבו מדובר בעוסק שמחזורו מעל 4 מיליון ש”ח שנתיים, כאשר הסכום של העסקה הוא מעל 5000 ש”ח. לכן רצוי למלא שדה זה בנתונים נכונים.

איש קשר: שמו של איש הקשר שלנו אצל הלקוח. שדה זה לא רלוונטי ללקוח פרטי.

מחלקה: שם המחלקה בה עובד איש הקשר שלנו אצל הלקוח. שדה זה לא רלוונטי ללקוח פרטי.

דואר אלקטרוני: דוא”ל איש הקשר אצל לקוח עסקי או דוא”ל של הלקוח עמו כשמדובר בלקוח פרטי.

טלפון: מס’ טלפון של איש הקשר/הלקוח הפרטי.

טלפון ישיר: מס’ טלפון ישיר של איש הקשר או מספר הטלפון הנייד שלו/מסס’ הנייד של לקוח פרטי.

פקס: פקס אישי של איש הקשר אם קיים, או פקס החברה אם לא קיים/מס’ הפקס של לקוח פרטי.

אתר אינטרנט: כתובת אתר אינטרנט של החברה/הלקוח הפרטי.

כתובת: כתובת החברה/הלקוח הפרטי.

עיר: עיר החברה/הלקוח הפרטי.

מיקוד: מיקוד החברה/הלקוח הפרטי.

 

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה