הגדרת הרשאות למשתמש

מדריך למשתמש-לינט

הגדרת הרשאות למשתמש חדש יכולה להתבצע אך ורק על ידי המשתמש הראשון שהוגדר במערכת. וההגדרה כוללת שני שלבים להלן:

 שלב ראשון: להתחבר לחברה הרלוונטית אליה רוצים להעניק הרשאות גישה למשתמש

בשלב שני: יש להגדיר עבור המשתמש רמת הרשאות (לפי שיוך לתפקיד) בתוך כל חברה בנפרד:

תפריט ההגדרות (גלגלי שיניים בפינה השמאלית-עליונה)->ניהול משתמשים->לבחור משתמש לעריכה (כפתור כתום בשורת המשתמש)->מעבירים הרשאה (תפקיד) ל-ON->לוחצים על “עדכן”

הערה 1: יש לחזור על פעולה זו עבור כל אחד מהעסקים אליהם רוצים להרשות למשתמש להיכנס.

הערה 2: משתמש שאף הרשאה לא דלוקה על ON אצלו, לא יוכל לגשת בכלל לעסק בו אין לו הרשאה.

הערה 3: ניתן לעיין כאן ברשימת המסכים אליהם כל תפקיד רשאי לגשת.

 

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה