הגדרת הרשאות למשתמש

מדריך למשתמש-לינט

הגדרת הרשאות למשתמש חדש יכולה להתבצע אך ורק על ידי המשתמש הראשון שהוגדר במערכת. וההגדרה כוללת שני שלבים להלן:

 שלב ראשון: לכל משתמש חדש יש להגדיר זכות כניסה לכל חברה בנפרד:

הגדרות->שנה חברה->מנהל מערכת->אייקון מנעול כתום לחברה הרלוונטית->מופיעה רשימת המשתמשים המורשים להיכנס לחברה ומתחת ניתן לבחור משתמש להוספה->מציינים רמת הרשאה 1 ->לוחצים על "צור"

יש לחזור על פעולה זו עבור כל אחד מהעסקים אליהם רוצים להרשות למשתמש להיכנס.

בשלב שני: יש להגדיר עבור המשתמש רמת הרשאות (לפי שיוך לתפקיד) בתוך כל חברה בנפרד:

להיכנס לכל חברה תחת שם משתמש בעל הרשאות מנהל מערכת->הגדרות->ניהול משתמשים->אייקון עריכה של המשתמש הרלוונטי->הגדר הרשאות

 rolespermisions

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה