חשבונות חובות ונכסים

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה ניתן להגיע דרך התפריט הראשי->כפתור “חשבונות”->כפתור “חשבונות שונים”->כרטיסיית חובות ונכסים.

 במערכת מוגדרים חשבונות קופת צ’קים, קופת מזומנים, עיגול סכומים, יתרות פתיחה, קופת אשראי ו-PAYPAL חשבון הכנסות אחד בלבד עם התקנתה הראשונית. אין למחוק חשבונות אלו (המחיקה גם חסומה בכל מקרה). יש להם חשיבות לתפקודים מסוימים בתוכנה:

ליצירת חשבון חדש:

יש ללחוץ על כפתור “חדש”. תוצג חלונית נוספת מעל רשימת החשבונות ובה יש למלא את שם החשבון כפי שאנו מעונינים לכנות אותו. ניתן גם לרשום הערות הסבר למהות החשבון בטקסט חופשי. בסיום הזנת הפרטים יש ללחוץ על כפתור “בצע” על מנת לשמור את הגדרות החשבון החדש ברשימת חשבונות המזומנים.

לשינוי או מחיקה של חשבון קיים:

יש ללחוץ על הכפתור “ערוך” או “מחק” בטור השמאלי של הרשימה הטבלאית של חשבונות המזומנים המופיעה במסך, בשורה של החשבון אותו מעונינים לערוך או למחוק.

לחיצה על כפתור “מחק” מוחקת מיידית את חשבון הרכוש הקבוע ללא התראה נוספת. לא ניתן למחוק חשבון שרשומות בו פעילויות כספיות כלשהן.

לחיצה על כפתור “ערוך” פותחת את אותה חלונית של יצירת חשבון חדש אלא שהפעם מופיעים בשדות כל הנתונים הקיימים בחשבון. כאן גם ניתן לשנות ערכים אלו. לשמירת השינויים בחשבון לחץ על כפתור “בצע”.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה