יבוא דפי בנק

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט “התאמות” שבתפריט הראשי->כפתור “יבוא דפי בנק”.

מסך זה מיועד לצורך קליטת דפי תנועות חשבון/ות בנק לצורך ביצוע התאמת  בנק מאוחר יותר במסך אחר. התאמת הבנק היא למעשה השוואה בין התנועות שהצטברו בחשבון הבנק שבתוכנה (כתוצאה מרישומים של הפקדות בבנק ורישומים של תשלומים לספקים) מול דפי התנועות כפי שרואה אותן סניף הבנק שלנו בחשבוננו המתנהל שם. זו מהותה ותכלית קיומה של שיטת החשבונאות הדו-צידית: היכולת להשוות ולהצליב מידע על תנועות ממקורות שונים ובכך להקטין את הסיכון לביצוע טעויות אנוש ו/או מכונה.

לדוגמא: נניח שהפקידה במשרד אספה את כל הצ’קים המיועדים להפקדה היום מהכספת, רשמה אותם בתוכנה בתור מופקדים במסך ההפקדות, ומסרה אותם לשליח על מנת שיפקיד אותם בפועל בסניף הבנק. השליח הפקיד את כל הצ’קים -למעט אחד שהערך שלו הוא 500 ש”ח. הצ’ק פשוט נשמט מהחבילה בדרך והוא לא שם לב לכך. למחרת מנהלת החשבונות מורידה מאתר האינטרנט של הבנק קובץ תנועות בחשבון, קולטת אותו בתוכנה ומבצעת התאמת בנק. לא יעברו 3 דקות והיא תגיע נרעשת לבעל העסק להודיע לו שחסר צ’ק של 500 ש”ח בהפקדה שבוצעה אתמול… וכל זאת הודות לשיטת החשבונאות הדו-צידית.

אפשר לקלוט דפי בנק במסך זה באמצעות הקלדה ידנית או באמצעות ייבוא קובץ תנועות חשבון:

אך קודם כל יש לבחור את חשבון הבנק אליו מעוניינים לקלוט את תנועות הבנק. אם פתיחת המסך, מוצגת רשימת חשבונות הבנק שהוגדרו על ידך בתוכנה. להסבר על הוספת חשבון בנק שאינו מופיע  עיין כאן. בחר את חשבון הבנק שהנך מעונין לקלוט בו את התנועות בחשבון כפי שהן משתקפות מדפי התנועות כפי שקיבלת מהבנק. הבחירה מתבצעת באמצעות סימון תיבת הבחירה שליד שם החשבון שאליו הנך מעונין להזין נתונים. לחיץ על כפתור “הצג”.

ייבוא קובץ תנועות מאתר הבנק:

על מנת לייבא קובץ תנועות מאתר הבנק , יש צורך קודם כל, לייצא קובץ “חשבשבת” (קובץ tnuot.dat) מאתר הבנק שלך. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת אנא העזר בתמיכה הטלפונית של אתר האינטרנט של הבנק שלך.

במסך קליטת הנתונים שמופיע לאחר בחירת חשבון הבנק, יש לנווט בעזרת כפתור “עיון” למיקום הקובץ שיצאת קודם מאתר הבנק ולבחור אותו. לחיצה על כפתור “בצע” תייבא את הקובץ, לאחר המתנה סובלנית של כמה שניות (ההמתנה כדאית: האלטרנטיבה היא הקלדה ידנית של תנועות הבנק…) . בטבלה שמתחת יופיעו כל תנועות הבנק שיובאו. בדוק שהנתונים נכונים ולחץ על כפתור “עדכן”. בשלב הבא יהיה ניתן לראות את התנועות במסך “התאמת בנקים” בטבלה השמאלית ולבצע התאמה מול ההפקדות הרשומות בתוכנה.

שים לב! ייבוא של דפי בנק החופף בתקופה על פני יבוא קודם תמחק את כל התנועות שנקלטו בפעם שעברה, החל מתאריך התחלת הייבוא הנוכחי. לדוגמא: נניח שכבר ייבאתי תנועות בנק מה-1 בחודש עד ה-10 ועכשיו אני מבצע יבוא נוסף של קובץ המכיל תנועות מה-5 ועד ה-30 לחודש. כל התנועות שהובאו מה-5 לחודש ועד ה-10 בייבוא הקודם יימחקו על מנת לא ליצור כפילות בגלל תקופת החפיפה של 5 הימים בין שני הקבצים המיובאים.

הקלדה ידנית:

במסך קליטת הנתונים שמופיע לאחר בחירת חשבון הבנק, תוצג טבלה הזהה לחלוטין לטבלה שמופיעה בדפי התנועות שקיבלת מהבנק. מכאן שהקלדת הנתונים מתבצעת על ידי העתקה מדויקת של הנתונים המופיעים בשורות ובטורי הטבלה. לקליטת הנתונים שהקלדת לחץ על כפתור “עדכן”.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה