תעודת החזרה

תעודת החזרה מדריך למשתמש-לינט ניתן להגיע למסך זה דרך תפריט "מכירות" שבתפריט הראשי->כפתור "תעודת החזרה".

מאזן

מאזן מדריך למשתמש-לינט למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט "דוחות" שבתפריט הראשי->כפתור "מאזן". אם הופעת המסך, תופיע האפשרות לבחור טווח …

מאזן לקריאה »

מחסנים

מחסנים מדריך למשתמש-לינט ניתן להגיע למסך זה דרך תפריט "מלאי" שבתפריט הראשי-> כפתור "מחסנים". ניתן במסך זה להוסיף מחסנים מוגדרים …

מחסנים לקריאה »

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה