החזרת פריט ש”נמחק” לפעילות

לפעמים יש הכרח להחזיר חזרה פריט לפעילות. במיוחד במקרה שנתקלים במצב שמק”ט תפוס על ידי פריט שנמחק. אפשר לדעת בוודאות שזה המקרה כאשר נתקלים בהודעת שגיאה “מקט “XXXXXX” כבר בשימוש” ולאחר בדיקה מתברר שאין בכלל מקט כזה ברשימת הפריטים הרגילה (הפריטם ה”פעילים”). מן הסתם הסיבה לקבלת הודעה כז היא שקיים פריט לא פעיל (“מחוק”) עם המקט הזה.
החזרת הפריט לפעילות מתבצעת במסך ניהול פריטים (תפריט ימני עיקרי->מלאי->פריטים).

יש לוודא שמופיע בטבלה טור בשם “Active – ניתן לעריכה” ואם לא קיים טור כזה, יש להוסיף אותו באמצעות הכלי להתאמה עצמית של הטבלה (הסבר כאן איך לבצע התאמה עצמית לטבלאות בלינט).
יש לסנן את הטבלה לפי פריטים לא פעילים->לאתר את המוצר שרוצים להפעיל חזרה->להפוך את הסטוטוס שלו ל”פעיל” באמצעות תיבת הבחירה בשורת הפריט, כמו בתמונה למטה.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה