התאמה עצמית של טבלאות

מדריך למשתמש-לינט

כמעט בכל המסכים המכילים טבלה בתוכנה, קיים סמליל בצורת מפתח ברגים מימין למעלה. table personalize

לחיצה עליו תקפיץ חלונית שתאפשר התאמה אישית של הטבלה לצרכים היחודיים של המשתמש (הגדרות ההתאמה האישיות של הטבלה הן ייחודיות לכל משתמש בנפרד).

בחלונית יופיעו שני טורים:

  • הטור הימני מכיל את כל הטורים שמוצגים כעת בטבלה, לפי הסדר שבו הם מופיעים.
  • הטור השמאלי מכיל טורים שניתן להוסיף לטבלה, אבל לא מופיעים בה כעת.choose columns

גרירת שם טור מהטור הימני לטור השמאלי תגרום לכך שהטור שהיה קיים עד כה, יוסתר מעתה.

וגם ההיפך הוא נכון: גרירת שם טור מהטור השמאלי לטור הימני תוסיף את הטור המבוקש לטבלה.

בנוסף, ניתן לשנות את סדר הופעת הטורים בטבלה על ידי גרירתם למעלה/למטה.

יש לשמור את השינויים על ידי לחיצה על כפתור “החל” בתחתית החלונית.

לחיצה על כפתור “איפוס” תחזיר את הסידור של הטורים למצב שהתכנה הציגה עם הפעלתה הראשונית.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה