חשבונית

הפוסטים העוסקים בכל מה שכרוך בהפקת חשבוניות. חשבוניות ממוחשבות, דיגיטליות, מודפסות מנייר ומכל סוג אחר שעולה על הדעת. קיימים שישה סוגים מוכרים של חשבוניות: חשבונית מס, חשבונית עסקה, חשבונית מס קבלה, חשבונית זיכוי, חשבונית עצמית וחשבונית מרכזת.

לחשבונית מס ארבעה תפקידים:

 • להודיע ללקוח שהוא חייב כסף על רשימת שרותים או מוצרים מפורטת שסיפקנו לו.
 • להודיע ללקוח שאנחנו הולכים לגבות ממנו מס ערך מוסף עבור המדינה במידה והפריטים שמכרנו לו מחייבים זאת.
 • להודיע לרשויות המס שחייבנו את הלקוח במע”מ ובכך בעצם חייבנו את עצמנו להעביר את המס הזה לרשויות בין אם הלקוח שילם או לא שילם את הסכום שבחשבונית.
 • לרשום לפנינו שהלקוח חייב לנו כסף ויש לגבות אותו בעתיד.

לחשבונית מס קבלה ארבעה תפקידים:

 • ליידע את הלקוח על אילו שרותים או מוצרים הוא משלם לנו.
 • לגבות ממנו מס ערך מוסף עבור המדינה במידה והפריטים שמכרנו לו מחייבים זאת.
 • להודיע לרשויות המס שחייבנו את הלקוח במע”מ ובכך בעצם מחייבים את עצמנו להעביר את המס הזה לרשויות.
 • לרשום באיזה אמצעי תשלום קיבלנו את התשלום עבור החשבונית. (בחלק הקבלה של חשבונית המס-קבלה)

לחשבונית עסקה שלשה תפקידים:

 • להודיע ללקוח שהוא חייב כסף על שרותים או מוצרים מפורטת שסיפקנו לו.
 • להודיע ללקוח שאנחנו הולכים לגבות ממנו מס ערך מוסף עבור המדינה במידה והפריטים שמכרנו לו מחייבים זאת.
 • לרשום לפנינו שהלקוח חייב לנו כסף ויש לגבות אותו בעתיד.

לחשבונית עצמית תפקיד אחד בלבד:

 • להודיע לרשויות המס על הוצאה עסקית שביצענו מול אדם שאינו יכול להפיק לנו שום מסמך משלו שיכול להעיד על כך.

לחשבונית זיכוי שלשה תפקידים:

 • להודיע ללקוח שהוא זוכה על רשימת שרותים או מוצרים מפורטת שהוא החזיר לנו או לא רכש כלל מלכתחילה (חויב בטעות).
 • להודיע ללקוח שאנחנו הולכים לזכות אותו על מס ערך מוסף שחייבנו אותו.
 • להודיע לרשויות המס שזיכינו את הלקוח במע”מ.
 • לרשום לפנינו שהלקוח אינו חייב לנו כסף ויש לגבות אותו בעתיד.
נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה