הפעלה/הסתרה של סוגי מסמכים

מדריך למשתמש-לינט

קיימים במערכת מסמכים שהינם מוסתרים בברירת מחדל בעת הקמת חשבון חדש.

רשימת המסמכים המוסתרים נכון להיום הם:

1. חשבונית ידנית (לרישום וקליטת חשבוניות שנוצרו מחוץ למערכת בפנקסי חשבוניות נייר או מערכת ממוחשבת זרה. המערכת אינה יוצרת חשבונית חדשה אלא מבצעת תנועות חשבונאיות שמייצגות את המסמך)

2. (. המערכת אינה יוצרת חשבונית חדשה אלא מבצעת תנועות חשבונאיות שמייצגות את המסמךלרישום וקליטת קבלות שנוצרו מחוץ למערכת בפנקסי קבלות נייר או מערכת ממוחשבת זרה) חשבונית מס קבלה ידנית

3. קבלה ידנית (לרישום וקליטת קבלות שנוצרו מחוץ למערכת בפנקסי קבלות נייר או מערכת ממוחשבת זרה)

4. חשבונית זיכוי ידנית (לרישום וקליטת חשבוניות זיכוי שנוצרו מחוץ למערכת בפנקסי נייר או מערכת ממוחשבת זרה)

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה