קליטת סחורה למלאי

קליטת סחורה למלאי מתבצעת בשתי דרכים שונות, תלוי בליווי איזה מסמך הגיעה הסחורה:

הערות חשובות:

1. אם העסק אינו מנהל רישום חשבוניות ספקים לצורך חשבונאי, מומלץ לקלוט סחורה באמצעות תעודת כניסה למלאי, כאילו שהסחורה הגיעה בליווי תעודת משלוח, גם אם היתה מלווה בחשבונית.

2. בהקמת המערכת מומלץ להשתמש בקליטת רשימת פריטים מקובץ CSV או בספירת מלאי ולא באחד משתי השיטות להלן שהן מצוינות לקליטת כמויות סחורה למלאי בשימוש השוטף אך פחות מתאימות לשלב הקמת המערכת.

3. נתמכת קליטת סחורה ע”י יבוא קובץ CSV, פעולה שתיצור אוטומטית תעודת כניסה למלאי/רישום חשבונית ספק, עם התאמת מיוחדת בתשלום. נא לשלוח למייל של התמיכה תבנית קובץ רצויה על מנת לקבל הצעת מחיר להתאמה מיוחדת כזו.

הסחורה הגיעה בליווי תעודת משלוח?

הקליטה למלאי תתבצע באמצעות תעודת כניסה למלאי (תתבצע קליטת כמות למלאי בלבד-ללא תנועה חשבונאית)

איפה עושים זאת: תפריט ימני->מלאי->תעודת כניסה למלאי

הסחורה הגיעה בליווי חשבונית?

הקליטה למלאי תתבצע באמצעות רישום הוצאה (מבצע קליטת כמות למלאי וגם קליטת חשבונית ספק בתור הוצאה במערכת החשבונאית).

איפה עושים זאת? תפריט ימני עיקרי->הוצאה->רישום הוצאה

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה