מיפוי סוגי חשבון אל תוכנה זרה

הערות חשובות:

1. כל סוג חשבון שנקבע לו מספר ברירת מחדל יצא מהמערכת לקובץ Movein ומשם לתוכנה הזרה עם המספר שנקבע ברמת סוג החשבון, ובלבד שלחשבון לא הוגדר מיפוי למספר ייחודי משלו. למשל, אפשר לקבוע שחשבונות לקוחות יעלו לקובץ ממשק עם המספר המזהה 20000 ואז כל חשבון לקוח שאין לו מיפוי אינדקס ייחודי משלו, יעלה לתוכנה הזרה כחשבון מספר 20000.

2. מומלץ לבצע מיפוי סוגי תנועה של לינט אל סוגי התנועה בתוכנה הזרה (חשוב במיוחד עבור אלה שרוצים ליצור קובץ דיווח מע”מ מקוון PCN874 לרשות המסים מהתוכנה הזרה).

מהיכן מתחילים מיפוי סוגי חשבון?

ניגש לתפריט ימני עיקרי->כלי רו”ח>מיפוי סוגי חשבונות.

ללחוץ על כפתור עריכה כתום בשורת סוג החשבון הרלוונטית

מוסיפים אינדקס חשבון בתוכנה זרה בשדה “ברירת מחדל לקובץ חשבשבת”

לשמור ע”י לחיצה על כפתור “עדכן”.

כאן מגיעם למסך ניהול סוגי חשבון בלינט
כאן קובעים לסוג חשבון מספר מזהה ברירת מחדל בתוכנה הזרה

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה