יבוא קובץ Movein שנוצר בלינט לחשבשבת

מדריך למשתמש-לינט

לאחר השלמת יצוא קובץ Movein (יותר נכון שני קבצים: קובץ Movein.prn וקובץ Movein.doc) יש לייבא אותם לתוכנה שאמורה לקלוט אותם:

הדוגמאות להלן ממחישות את הפעולות שצריך לבצע בתכנת חשבשבת על מנת לקלוט באופן תקין את החומר מתוך קבצי movein שייצאנו מלינט אבל הוראות אלה, בקווים כלליים מתאימות לכל תוכנה אחרת שיודעת לייבא חומר בתבנית קובץ movein

להלן שני שלבים לביצוע יבוא הקבצים באופן תקין:

שלב ראשון: מסך יבוא הקבצים

בתפריט כללי->ממשקים-יבוא נתוני הנה”ח ו-CRM קיים מסך יבוא

ראשית יש לאתר עבור חשבשבת את התיקיה המכילה את שני הקבצים (Movein.prn וקובץ Movein.docקובץ )

שנית, לבחור את הבחירות המסומנות באדום בתמונה למטה:

שלב שני: הגדרת איחוד תנועות

יש לנווט בחשבשבת למסך איחוד תנועות: תפריט הנהלת חשבונות->פקודות יומן->איחוד תנועות במנות זמניות

בשדה: מספר מנה יש לבחור את מספר/טווח מספרים של המנה או המנות הזמניות של קליטת הקבצים שבוצעו בשלב הקודם.

בנוסף, יש לבחור את סוג המנה: (מנות רגילות, צפויות או תקציביות).

לסיום ושמירת השינויים יש ללחוץ על “הפעלה”

להלן תמונת מסך להמחשה:

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה