“חשבונית ישראל” ומספרי הקצאה בלינט

מה הוא פרויקט “חשבונית ישראל”? ומה זה “מספרי הקצאה”?

החל מתאריך 5/5/24 כל חשבונית מעל 25000 ש”ח (לפני מע”מ) תצטרך לקבל “מספר הקצאה” מרשות המסים תוך כדי הפקתה בזמן אמת, או בדיעבד, תוך שנה לאחר הפקתה.

במסגרת תקנות “חשבונית ישראל”, כל אדם שיפיק חשבונית מעל 25000 ש”ח, בין אם הוא עובד שכיר בחברה או בעל העסק, יהיה חייב תחילה לרשום את עצמו במערכת הדיגיטל של רשות המסים ובעקבות רישום זה, החשבונית שיפיק תרשם על שמו ועל שם התאגיד/העסק בו הוא עובד וממנו קיבל את ההרשאה להפיק חשבוניות כאלה.

לאחר הזדהות כאמור, החשבונית שהפיק תקבל “מספר הקצאה” מרשות המסים. מספר הקצאה זה שיתקבל מרשות המסים, יוטמע בחשבונית ויוצג בה.

לתשומת לבכם !!: חשבונית שתנפיקו ללקוח שלכם, החל מהמועד שנקבע (5/5/24), ובתנאי שהסכום הכולל שלה עולה על 25000 ש”ח לפני מע”מ, והיה והחשבונית אינה מכילה מספר הקצאה, אזי הלקוח שלכם לא יוכל לקזז את המע”מ שגביתם ממנו בחשבונית.

מה מטרת פרויקט “חשבונית ישראל”?

מטרת פרויקט חשבונית ישראל הוא להפחית את תופעת החשבוניות הפיקטיביות שפוגעות במאמץ של הרשויות לגבות מס אמת מאזרחים ותאגידים. הרי אם לכל חשבונית יש מספר הקצאה של רשות המסים וכל מפיק חשבונית (וגם מי שביקש לקזז חשבונית כזו) מוכר אישית על כל פרטיו על ידי רשות המסים, יהיה קל מאוד לאתר בקלות וביעילות “יצרני” חשבוניות פיקטיביות ו”צרכני” חשבוניות פיקטיביות (שניהם בגדר עבריינים) ולהביאם לדין.

במאמר מוסגר, ראוי לציין, שהרשות מתכננת להוריד את תקרת הסכום שנקבעה כל שנת כספים עוקבת ב-5000 ש”ח. כלומר, בשנת 2025 תרד תקרת הסכום ל-20000 ש”ח, ב-2026 ל-15000 ש”ח, עד שבסופו של דבר, לפי הכוונות המוכרזות של רשות המסים, התהליך אמור להיעצר בדרישה להטמעת מספר הקצאה על כל חשבונית שסכומה לפני מע”מ עולה על 5000 ש”ח משנת 2028 ואילך.

הכרזה: כל התשתית למילוי דרישות חשבונית ישראל כבר קיימת בלינט. פירוט ההכנות שבוצעו, להלן:

 • התחברנו למערכות המקוונות של רשות המסים בממשק API ובזכות חיבור זה, התוכנה תפנה אוטומטית לרשות המסים לקבל מספר הקצאה לכל חשבונית שתעלה על סכום התקרה הנדרש.
 • החל מיום, ה-5/4/24 (חודש ימים לפני המועד הנדרש) קיים עמוד בתוכנה (תפריט ימני->מסים->חשבונית ישראל) שבו כל משתמש בתוכנה יכול, בלחיצת כפתור לקבל אישור מרשות המסים לצורך הנפקת חשבוניות עם מספר הקצאה (חובה לחדש כל 3 חודשים).
 • במידה והמשתמש עשה את הפעולה הנדרשת בסעיף הקודם (קיבל אישור מרשות המסים), כל חשבונית שמתקרת הסכום הנדרש ומעלה, תקבל אוטומטית מספר הקצאה מרשות המסים באופן אוטומטי וללא מעורבות המשתמש (פעיל כבר היום).
 • במידה והמשתמש לא קיבל אישור להנפקת חשבונית ישראל או שהאישור השמור בלינט אינו בתוקף, המשתמש יקבל על כך התראה מיד כאשר יחושב סכום כולל לחשבונית שעולה על התקרה הנדרשת העדכנית ולפני הנפקת החשבונית (פיצ’ר זה עדיין לא פעיל. יהיה פעיל החל מתארך 5/5/2024)
 • במידה והתקבל מספר הקצאה מהרשות, הוא יוטמע בחשבונית ויוצג בו.
 • דאגנו שמספרי ההקצאה של חשבוניות (במידה וקיימים) יופיעו בדוח מע”מ מקוון (PCN874) שמערכת לינט יודעת להפיק.
 • דאגנו שמספרי ההקצאה של חשבוניות (במידה וקיימים) יופיעו בקובץ MOVEIN המיועד להעביר תנועות הנהלת חשבונות לתוכנות חיצוניות (מדובר בדרך כלל תוכנות של משרדי הנה”ח ורואי חשבון). לעניין זה, 3 הערות חשובות:
  • קובץ MOVEIN ב”שיטה המפורטת” אינו תומך ואינו יכול להכיל מספרי הקצאה.
  • רק קובץ MOVEIN ב”שיטה הגמישה” תומך ויכול להכיל מספרי הקצאה של רשות המסים לחשבוניות.
  • לכן, למרות שלינט יודעת לייצא קובץ MOVEIN בשתי השיטות הנ”ל, ולמרות שאנו משאירים את התמיכה בהפקת קובץ MOVEIN ב”שיטה המפורטת”, אנחנו ממליצים להפסיק להשתמש ביצוא תנועות להנה”ח ב”שיטה המפורטת” החל מ-5/5/2024 ולהשתמש ביצוא תנועות בקובץ MOVEIN ב”שיטה הגמישה” בלבד.

אוקיי, מה אני צריך לעשות כדי לעמוד בדרישות תקנות “חשבונית ישראל” ואוכל להפיק בלינט חשבונית שיופיע בה מספר הקצאה, כדי שלקוחותיי יוכלו לקזז מע”מ הכלול בה?

 1. לדאוג שכל אחד מהעובדים אצלי (כולל אני עצמי) שצפוי להפיק חשבוניות מעל התקרה הנדרשת, יירשם במערכת ההזדהות של רשות המסים.
 2. לרשום את העסק/התאגיד שלי ברשות המסים.
 3. לתת הרשאה של הפקת חשבוניות לכל אחד מהעובדים עבור העסק שלי במידה ואכן אני מעונין להרשות לו להפיק חשבונית כזו. קישור להסבר, איך לתת הרשאה כזו לעובד. סרטון וידאו שמדריך איך לעשות זאת.
 4. העובד שקיבל את ההרשאה חייב לאשר את ההרשאה. סרטון ווידאו להסבר על כך.

הערה חשובה: הרשמה של העסק ברשות המסים והרשמה של כל אחד מן העובדים (שיהיו רשאים להפיק חשבוניות מעל 25000 ש”ח) ומתן הרשאה, אלה 3 תנאים מוקדמים שצריכים להתבצע באופן עצמאי על ידי העוסק וכל אחד מעובדיו. לינט ותומכיה אינם אחראים לרישום זה ולא תינתן תמיכה בנושא זה. תמיכה בנושא הרישום ברשות המסים אפשר לקבל מרשות המסים בלבד. בשני ערוצים אפשריים:

 • הנה קישור לקבלת תמיכה באתר האינטרנט של רשות המסים ברישום לאזור האישי שלהם.
 • לפניות טלפוניות לתמיכת רשות המסים בהתחברות לאזור האישי חייגו 4954* / 02-5656400 ימים א’ עד ה’, משעה 08:15 עד 15:45.

הערה חשובה נוספת: מומלץ לא לדחות ולבצע את 3 סוגי הרישום האלה ברשות המסים כעת ומוקדם ככל האפשר על מנת להימנע מבעיות של הרגע האחרון שיגרמו לעיכוב ברישום, וכתוצאה מכך, לבהלה וללחץ מיותרים.

אוקיי, רשמתי את העסק שלי, העובדים נרשמו ונתתי להם את ההרשאה הדרושה. איך אני מקבל מספרי הקצאה לחשבוניות בלינט?

החל מתאריך 5/4/2024 (חודש ימים לפני המועד הנדרש), כל פעם שמי מהמשתמשים בתוכנה יבקש להפיק חשבונית מעל תקרת הסכום שנקבע לעת עתה (25000 לפני מע”מ-בדיקת הסכום תתבצע מיד בסיום חישוב סה”כ חשבונית), המערכת תבדוק אם למשתמש יש אישור בתוקף להפיק חשבוניות עם מספר הקצאה. ומכאן קיימות 2 אפשרויות:

 • למשתמש אין אישור בתוקף של רשות המסים להפיק חשבוניות עם מספר הקצאה השמור בתוכנה: יקבל הודעת אזהרה על כך שהחשבונית שהמערכת עומדת להפיק חייבת מספר הקצאה ובמצב הנתון המערכת לא תוכל לקבל מספר הקצאה לחשבונית מרשות המסים היות ולמשתמש אין אישור שמור בתוקף. בהודעת האזהרה יופיע קישור לעמוד הייעודי בתוכנה שמאפשר בקלות קישור בין המשתמש שלו בתוכנה לבין זהותו ברשות המסים כפי שהוא רשם מראש. בעקבות ביצוע קישור זה, יתקבל אוטומטית אישור למשתמש לקבלת מספרי הקצאה. אישור זה יישמר במערכת לשימוש עתידי, כל עוד הוא בתוקף. הערה: אם האישור קיים אך אינו בתוקף, אפשר יהיה לחדש אותו מאותו המסך. הערה חשובה: גם אם אין למשתמש אישור בתוקף, לא תיחסם בפניו האפשרות להנפיק חשבונית מעל תקרת הסכום מכיוון שאפשר לקבל מספר הקצאה לחשבונית בדיעבד, עד שנה לאחר הפקתה.
 • למשתמש יש אישור שמור והוא בתוקף: החשבונית שתופק תקבל מספר הקצאה באופן אוטומטי ומספר ההקצאה יופיע על גבי החשבונית.
עמוד החיבור לחשבונית ישראל: כדי לקבל אישור בתוקף יש ללחוץ על כפתור “התחבר”

איך מגיעים לעמוד החיבור לחשבונית ישראל?

הנתיב: תפריט ימני בבקאופיס (בממשק המלא-לא ממשק הקופה של לינט)->מסים->חשבונית ישראל.
הנה קישור לעמוד חיבור לינט לחשבונית ישראל (יפעל רק אם מחוברים לתוכנה עם אותו דפדפן אינטרנט אתו אתם גולשים בעמוד הנוכחי)

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה