דוח רווח והפסד חודשי

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט “דוחות” שבתפריט הראשי->כפתור “דוח רווח והפסד חודשי”.

הדוח לשנת המס הנבחרת יוצג מיידית על המסך עם לחיצה על בחירת הדוח. הדוח הוא בפורמאט של התפלגות ההכנסות, ההוצאות והרווח לכל חודש מ-12 החודשים של שנה נוכחית. להצגת דוח של שנה אחרת בחר שנה אחרת בתיבת הבחירה שמעל טבלת הדוח בצד ימין.

פירוט ההכנסות וההוצאות תלוי בפירוט הזנת הנתונים אלה במהלך הפקת חשבוניות (כזכור, ניתן להגדיר חשבון הכנסות לכל שורת פריט במסמך) ובמהלך רישום ההוצאה (ניתן להגדיר חשבונות הוצאה).

ייצוא הדוח: ניתן לייצא את הטבלה לקובץ EXCELL להמשך עיבוד וניתוח באמצעות לחיצה על כפתור “יצוא לקובץ”.

הדפסת הדוח: אפשרית ומתבצעת באמצעות לחיצה על כפתור “הדפס”.

דוח רווח והפסד שנתי הוא דוח שמשלים דוח זה וערוך טוב ממנו על מנת לקבל תמונה כללית יותר על מצב הרווח וההפסד לשנה שלמה, ללא חלוקה לחודשים.

מסך דוח רווח והפסד חודשי: סעיפי הוצאה והכנסה מקושרים לכרטסות/חשבון הוצאה/הכנסה התואמים, בטווח התאריך המתאים.
נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה