אופן ביצוע התשלום לכל אחד מהחשבונות היא זהה.

תחילה נלך בתפריט התוכנה על תשלומים ונבחר את התשלום לחשבון הרלוונטי.

בלחיצה יופיע לנו העמוד הבא:

 

לאחר ביצוע הפעולה, המערכת תדע לקשר את התשלום בסעיף הרלוונטי בדוחות. 

 

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה