שדות מותאמים עצמית

מדריך למשתמש-לינט

ניתן להוסיף שדה מותאם לכל החשבונות, פריטים מסמכים וגם בפרטי העסק עצמו.

הוספת שדה מותאם מתבצעת בשני שלבים לפי ההיגיון הבא :

  • תחילה יש ליצור שדה מותאם ולשייך אותו לאחד מ-3 סוגי ישויות בתוכנה: מסמכים, פריטים, או חשבונות.
  • לאחר מכן יש לאפשר הצגת השדה בסוג מסמך מסוים, בכל הפריטים, או בכל החשבונות הקיימים בתכנה על סוגיהם.

יצירת שדה מותאם אישית

מתבצעת במסך אחד באופן כמעט זהה עבור כל אחד מ-3 הישויות השונות שתומכות בשדות כאלה:

  • בתפריט הגדרות (גלגלי שיניים בפינה השמאלית עליונה)->שדות מותאמים->כפתור אדום “צור חדש” בכותרת המסך.
  • בשדה “שם” יש להקליד את שם השדה שרוצים ליצור.
  • בשדה “סוג השדה המותאם” יש לבחור איזה סוג שדה מעוניינים ליצור: כרגע ניתן לבחור ליצור שדה מותאם שהתוכן שלו הוא מלל חופשי (שדה מלל) או בחירה בין אפשרויות מוגדרות (שדה בחירה דינמי).
  • במידה ויוצרים שדה בחירה דינמי יש לקבוע את אפשרויות הבחירה שבו על ידי הזנת תוכן בשדה הבודד שמשמאל שסימן + ירוק בצידו. יש ללחוץ על ה+ הירוק בסיום ההקלדה ואז יופיע שדה ריק נוסף מקלידים בו תוכן ולוחצים על + שוב וחוזר חלילה עד שמסיימים את כל האפשרויות שברצוננו להוסיף לבחירה.
  • לפני אחרון: יש לבחור בשדה “שיוך שדה מותאם אישית” לאיזו ישות (חשבון/פריט/מסמך) מיועד השדה שאנחנו יוצרים כעת.
  • לבסוף: יש לשמור את השדה על ידי לחיצה על כפתור “צור”

הוספת שדה מותאם שנוצר בשלב הקודם לסוג מסמך מתבצע בשני שלבים:

  1. ראשית, יש לאפשר הצגת שדות מותאמים בכל המסמכים (הגדרה חד פעמיתלכל השדות המותאמים): הגדרות->פרטי העסק->הגדרות מתקדמות->להעביר כפתור “הצג שדות מתואמים אישית למסמך” למצב ON ->לשמור שינויים.
  2. שנית, יש לבחור שדה מותאם להצגה בכל סוג מסמך בנפרד: מתבצעת בהגדרות->ניהול סוגי מסמכים->ללחוץ על סמליל עיפרון כתום בשורה של סוג המסמך אליו מעוניינים לצרף את השדה->לבחור כרטסת “שדות מותאמים”->להעביר למצב “ON” את שם השדה שהוספנו בשלב הקודם.

מעתה שדה זה יופיע בכל מסך יצירת מסמך מסוג שהגדרנו כעת.

מובן מאליו ששם השדה והערך שהוזן בו תוך כדי הפקת המסמך גם יוצג בדף המודפס או בקובץ ה-PDF שהופק.

לצורך הוספת שדה לפריטים אין צורך לעשות דבר נוסף.

בחירת שיוך השדה המותאם לפריטים בעת יצירתו מוסיפה שדה מותאם זה שנוצר, לכל הפריטים במערכת (כרגע ניתן להוסיף שדה מותאם רק לכלל הפריטים, מתוכננת בעתיד אפשרות הוספת שדה מותאם לקטגוריית פריטים). יודגש שניתן להציג שדות מותאמים בתור טור בטבלת התצוגה של הפריטים באמצעות תכונת ההתאמה האישית של הטבלאות.

לצורך הוספת שדה לחשבונות אין צורך לעשות דבר נוסף.

בחירת שיוך השדה המותאם לחשבונות בעת יצירתו מוסיפה שדה מותאם זה שנוצר, לכל החשבונות במערכת על סוגיהם השונים (כרגע ניתן להוסיף שדה מותאם רק לכלל החשבונות, מתוכננת בעתיד אפשרות הוספת שדה מותאם לסוג חשבון ספציפי ולקטגוריית חשבונות בתוך הסוג). יודגש שניתן להציג שדות מותאמים בתור טור בטבלת התצוגה של כל סוג חשבון בנפרד באמצעות תכונת ההתאמה האישית של הטבלאות.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה