אפשרויות העברת מידע לרו"ח

מדריך למשתמש-לינט

יש לנו בלינט שלל אפשרויות העברת מידע לרוח /מנהל החשבונות/יועץ המס שלך לבחירתו. אחד מאלה (או יותר מאחד) בוודאי יתאים לו לצורך הכנת דוחות שנתיים/תקופתיים עבורך. האפשרויות הן:

 1. דוחות שאפשר לייצא לקובץ אקסל ולשלוח אותם במייל לרו"ח. ראה בעמוד זה את שלל הדוחות שאפשר להפיק במערכת וביניהם דוח מיוחד לרואה חשבון.
 2. דוח רווח והפסד. ראה כאן איך מפיקים, מייצאים ל-Excell על מנת לשלוח במייל לרו"ח
 3. דוח רווח והפסד חודשי. ראה כאן איך מפיקים, מייצאים ל-Excell על מנת לשלוח במייל לרו"ח
 4. דוח לרו"ח. ראה כאן איך מפיקים, מייצאים ל-Excell על מנת לשלוח במייל לרו"ח
 5. דוח תקבולים תשלומים. ראה כאן איך מפיקים, מייצאים ל-Excell על מנת לשלוח במייל לרו"ח
 6. דוח כרטסות ברצף. ראה כאן איך מפיקים, מייצאים ל-Excell על מנת לשלוח במייל לרו"ח
 1. שליחה במייל לרו"ח של כלל המסמכים שהופקו בטווח תאריכים נבחר (חשבוניות, חשבוניות מס קבלה, קבלות, חשבוניות זיכוי וכדומה). אפשרות זו רלוונטית רק למי שאינו מנהל רישום הוצאות במערכת שלנו מכיוון שרישום הוצאה אינו מסמך ואי אפשר לשלוח אותו לרואה חשבון, למרות שבעסק שמנהל מלאי במערכת, מסך רישום הוצאה נראה בדיוק כמו מסך להפקת מסמך… ראה כאן הוראות לבחירת מסמכים ושליחתם במייל
 2. ממשקי יצוא רישומי תנועות יומן לצורך יבוא שלהם למערכת זרה שבה משתמש הרו"ח שלך. אפשרות זו נחלקת לשתיים:
  1. יצוא קובץ אחיד בפורמט רשות המסים ושליחתו במייל לרו"ח:
  2. יצוא לקובץ Movein.doc בפורמט חשבשבת ושליחתו במייל לרו"ח: ראה הוראות יצירת קובץ Movein בלינט כאן.
 3. עבודה ישירה של הרו"ח שלך על מערכת לינט עצמה: מערכת לינט היא מערכת הנהלת חשבונות מלאה חד צדית/כפולה. היא מאפשרת בין השאר דווח מקוון למע"מ, יצירת דוח ניכוי מס במקור, דוח 102, דוח מע"מ רגיל, דוח מקדמות מס הכנסה, התחברות למערכת 1000 של רשות המסים  ועוד שלל כלים שיכולים לשמש רו"ח יזדקק להם לצורך הכנת דו"ח שנתי/תקופתי. יש באפשרותך להגדיר במערכת לרואה חשבון שלך כתובת מייל וסיסמה משלו (ראו כאן הוראות איך לעשות זאת), או אפילו למסור לו את כתובת המייל שלך לשימושו (פחות רצוי, כי אז לא תדעו מי עשה מה בתכנה)   והוא יוכל לגשת לתוכנה ממשרדו ולהשתמש בתוכנה ישירות על מנת לבצע את עבודתו.
נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה