מתוזמן מראש ואוטומטי! שליחת מידע תנועות ומסמכים לרו”ח במייל

ההגדרות הדרושות למשלוח דוח אוטומטי כזה מתבצעות ב: בתפריט הימני העיקרי בתוכנה->כלים לרו”ח->הגדרות. אפשר לבחור אחד מ-3 דוחות למשלוח באופן מתוזמן מראש ואוטומטי כזה:

1. קובץ ממשק בשיטה המפורטת

הקובץ בפורמט Movein.dat יכיל את כל התנועות החשבונאיות שבוצעו בלינט. תוכנות רבות וביניהם: ריווחית, פריוריטי ולירם תומכים בקליטת תנועות חשבונאיות מקובץ במבנה כזה.

נא תשומת לבך!

חד פעמית, לפני יצוא החומר לקובץ movein משני הסוגים מלינט,הכרחי לבצע עבודת הכנה של מיפוי אינדקס החשבונות בלינט, אל אינדקס החשבונות בתוכנה החיצונית.

2. קובץ ממשק בשיטה הגמישה

זהו גם כן קובץ בפורמט Movein.doc שיכיל את כל התנועות החשבונאיות. מתאים ליצוא תנועות בעיקר אל תוכנת חשבשבת הפופלרית במשרדי רו”ח וותיקים.

3. דוח לרו”ח

דוח זה יכיל בקובץ אקסל את רשימת מסמכי המכירות/הרכש הבאים:

  • רשימת 3 סוגי המסמכים המייצגים את הכנסות העסק: חשבוניות מס, חשבוניות מס קבלה, חשבוניות זיכוי (וסיכום כללי שלהם).
  • אם בעסק מתבצע רישום חשבוניות ספקים, גם הם יופיעו בדוח (גם רכש קניות שוטף וגם רכש ציוד ונכסים, וסיכומיהם, בנפרד).

תזמון השליחה האוטומטית

מתבצע על ידי בחירה ביום המשלוח בשדה “קביעת יום המשלוח” .

אפשרויות הבחירה הן היום ה-1עד ה-15 לחודש דיווח.

הגדרת חודש דיווח: כל חודש עוקב אם העסק חייב בדיווח חודשי. כל חודשיים, מהחודש ה-3 והלאה, במידה והעסק חייב בדיווח דו חודשי לרשויות.

אפשר לשלוח דוחות אלה גם ידנית!

ראו כאן הסבר איך לייצא כל אחד מדוחות אלה ידנית.

לא חייבים לייצא למערכת חיצונית!

לינט היא מערכת ממוחשבת מלאה להנה”ח עם אישור רישום ברשות המסים. כל הכלים להכנת דוחות לרשויות זמינים בה ונגישים מכל מכשיר עם גישה לאינטרנט:

יש באפשרותכם להגדיר במערכת משתמש עבור הרו”ח שלכם (ראו כאן הוראות איך לעשות זאת), מה שיאפשר לו לבצע את עבודתו מתוך לינט.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה