יצירת דוח מע”מ מקוון (PCN 874) בלינט

עסקים מסוימים חייבים להגיש דוח מעמ מקוון:

  • חברות ושותפויות בהן אחד השותפים מאוגד כחברה- ובתנאי ומחזורן לשנת המס גבוה מ- 1.5 מיליון ₪. או שחייב לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן מינוי רואה חשבון מבקר, או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות
  • עצמאים ושותפויות בהן כל השותפים עצמאים: בתנאי ומחזורם לשנת המס גבוה מ- 2.5 מיליון ₪, או שחלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי השיטה הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות.
  • מלכ”רים, אשר מחזורם השנתי עולה על 20 מיליון ₪ .
  • מוסדות כספיים, אשר מחזורם השנתי עולה על 4 מיליון ₪.

אפשר ליצור קובץ לצורך טעינתו בדיווח מע”מ מקוון במבנה PCN874

איפה בלינט יוצרים קובץ כזה?

בבתפריטהימני העיקרי->מיסים->דוח מעמ מקוון->בוחרים תקופת דיווח (אם נבחר בהגדרות העסק דיווח חודשי אפשר יהיה לבחור חודשים בודדים, אם נבחר דיווח ו חודשי, אפשר יהיה לבחור חודשים בזוגות בלבד).

האם ישנם תנאים מקדימים ליצירת קובץ כזה שצריכים למלא?

לא. אבל הטעות הכי נפוצה שמונעת הגשה חלקה ומוצלחת של דוח מעמ מקוון היא הפקת חשבוניות על העולות בסכומן על 5000 ש”ח כלפי לקוח אנונימי (ללא מספר ח.פ/ת”ז/ע”מ/ע”ר/ע”פ). על פי תקנות ניהול ספרים, חשבונית כזו חייבת להיות כלפי לקוח מזוהה, במספר המזהה שלו.

בעת הגשת הדוח (טעינת הקובץ) באתר רשות המסים, אם יזוהו עסקאות לא מזוהות בסכום העולה על 5000 ש”ח, יחסם הדיווח כולו (!). לכן, לפני יצוא הקובץ מהמערכת, כדאי לבדוק אם קיימות חשבוניות מעל סכום זה, ואם קיימות, לוודא שבחשבוניות אלה מופיע המספר המזהה של הלקוח. אם לא קיים, לא נורא, עדיין אפשר להזין מספר מזהה בפרטי הלקוח הרלוונטי והמנוע שמייצר את הקובץ “יידע” למשוך את המספר משם לצורך הדיווח.

איפה מגישים את הדיווח המקוון?

באתר רשות המסים כאן

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה