דוח מקדמות

מדריך למשתמש-לינט

תפריט

למסך זה מגיעים: תפריט ימני עיקרי->מסים->דוח מקדמות.

המערכת מראה בדיוק מה לרשום בכל שדה בטופס דוח המקדמות על גבי תמונה של הטופס (הקלק על התמונה משמאל).

בנוסף,בתחתית המסך, מופיעות כרטיסיות עם שם כל אחד מהשדות בטופס ובהן רשימות טבלאיות. כל כרטיסיה מציגה את רשימת כל התנועות והמסמכים, על פרטיהם, בגינן המערכת הגיעה לסכום שבשדה להקל על המשתמש את בדיקת נכונות החישוב.