פעולות חובה לפני תחילת עבודה

מדריך למשתמש-לינט

להלן הפעולות שחובה לבצע לאחר הרשמה לשימוש ניסיון/רגיל בתוכנה ולפני תחילת השימוש בה:

א. יש להקים חברה אחת לפחות ולעדכן את פרטיה.

ב. הגדרות יתרות פתיחה לחשבונות ספקים, לקוחות וכדומה במידה וקיימות יתרות כאלה. אם העסק הוא לא עסק חדש, חייבות להיות יתרות כאלה, גם במקרה שבו העסק עבד עם תוכנת הנה”ח אחרת בעבר וגם אם עבד ללא תוכנה כלל עד כה (ניהול ספרים ידני). לפעמים גם עסק חדש יכול להיות שיהיו לו יתרות הנובעות מפעולות שבוצעו טרם הקמת העסק באופן רשמי. במידה וקיימות יתרות פתיחה משנה קודמת או תוכנה אחרת, משימות הרשות המסומנות ג’ ו-ד’ למטה הופכות להיות משימות חובה, שקודמות למשימת החובה הנוכחית מכיוון שאי אפשר לקבוע יתרות פתיחה לחשבונות שאינם קיימים במערכת.

ג. לקבוע מספר התחלתי לכל אחד מסוגי המסמכים העסקיים  (שוב, במידה והעסק אינו עסק חדש, המסמכים חייבים להיות ממוספרים החל מספרה אחת אחרי הספרה האחרונה לכל מסמך רלוונטי שהופיע בשיטת ניהול הספרים הקודמת-בין אם זו היתה הנה”ח ממוחשבת ובין אם זה היה ניהול ספרים ידני) במידה ולא מוזנים מספרי בסיס התוכנה תחל את כל המסמכים מהספרה1 (דבר שנכון לגבי עסק חדש בלבד).

להלן פעולות שביצוען רצוי ואינו חובה לאחר התקנה ולפני השימוש השוטף בתוכנה:

א. קביעת משתמשים בתוכנה (משתמש רגיל או משתמש בעל הרשאות אדמיניסטראטיביות).

ב. לבחור לוגו המיצג את העסק שיופיע בכותרת מסכי התוכנה ובמסמכים שהיא מפיקה.

ג. להגדיר את חשבונ/ות הבנק של העסק.

ד. לייבא חשבונות ספקים, לקוחות, בנקים וכדומה מתוכנת הנה”ח קודמת (היבוא מתבצע על ידנו חינם עבור לקוחות משלמים בלבד, אחרי שאנחנו מקבלים קובץ אקסל , איננו מבצעים יבוא לנרשמים בתקופת ניסיון חינם) ו/או להקים ידנית כאלה.

ה. לייבא רשימת מוצרים ושרותים מתוכנת הנה”ח קודמת (היבוא מתבצע על ידנו חינם עבור לקוחות משלמים בלבד, אחרי שאנחנו מקבלים קובץ אקסל , איננו מבצעים יבוא לנרשמים לתקופת ניסיון חינם) ו/או להקים ידנית כאלה.

ו. לייבא תנועות ומסמכים עסקיים מתוכנת הנה”ח קודמת (היבוא מתבצע על ידנו תמורת תשלום, אחרי שאנחנו מקבלים קובץ בפורמט אחיד נותנים הצעת מחיר לביצוע היבוא).

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה