ניהול משתמשים

מדריך למשתמש-לינט

מסך זה ניתן להגיע מתפריט הגדרות (גלגלי שיניים בפינה שמאלית עליונה)->כפתור "ניהול משתמשים".

במסך זה, משתמשים בעלי הרשאות שונת יכולים לבצע פעולות שונות לפי הפירוט הבא:

  • המשתמש הנוכחי, במידה והוא אינו מנהל מערכת בתוכנה, יכול רק לערוך את שם התצוגה של עצמו ולשנות לעצמו את הסיסמה על ידי לחיצה על עיפרון כתום שלצד שמו של המשתמש ברשימת המשתמשים המוצגת במסך. אין אפשרות לשנות את השם בשדה "שם תצוגה" ללא עדכון סיסמה (ניתן לעקוף בעיה זו על ידי שמירת אותה הסיסמה).

עדכון פרטי משתמש נוכחי יישמר על ידי לחיצה על כפתור "עדכן". עם שמירת העדכון תופיע ההודעה "המשתמש עודכן בהצלחה". עדכון  הסיסמה יאפשר להמשיך לעבוד תחת הסיסמה הקודמת במושב ההפעלה הנוכחי של התכנה. הסיסמה החדשה תיכנס לתוקף בעת ניסיון ההתחברות (login) הבא לתוכנה.

  • משתמש ניהולי* יכול ליצור משתמשים נוספים, לערוך הגדרות לכל המשתמשים האחרים ולהקצות להם הרשאות וכל זאת, בנוסף למה שמשתמש רגיל יכול לבצע כפי שתואר למעלה.
    • הוספת משתמש נוסף למערכת מתבצעת בשני שלבים:
      • יצירת המשתמש באמצעות לחיצה על כפתור "צור משתמש". במסך הבא יש להקליד כתובת מייל פעילה (מתבצע אימות לכתובת המייל בהמשך), סיסמה שאין לה הגבלה כלשהי ושם תצוגה בשדות המתאימים. כל 3 השדות האלה הם חייבים להיות מוזנים לפני שמסיימים את ההגדרה של המשתמש החדש על ידי לחיצה על כפתור "צור". שים לב! מיד עם יצירת המשתמש החדש יישלח מייל אימות לכתובת מייל שהוגדרה לו. יש להיכנס למייל ולבצע את האימות בהתאם להוראות שיתקבלו.
      • חובה! יש להקצות הרשאות למשתמש החדש, גם ברמת תפקיד בחברה וגם ברמת בחירת העסק/ים שאליו/הם יהיה רשאי לגשת, אחרת המשתמש החדש לא יוכל להתחבר למערכת. ראו הוראות להקצאת הרשאות כאן.

* המשתמש הראשון שנוצר במערכת הוא המשתמש הניהולי בה.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה