ניהול סוגי מסמכים

מדריך למשתמש-לינט

תפריט

למסך זה מגיעים: תפריט הגדרות (גלגלי שיניים בפינה שמאלית עליונה)->כפתור "נהל סוגי מסמכים"->איתור סוג המסמך שברצוננו לערוך ברשימה הטבלאית->לחיצה על סמליל עיפרון כתום לשם עריכה.

מסך העריכה מכיל כרטיסיות שהראשונה שבהם היא כללי, שדות מותאמים (אם שדות מותאמים מאופשרים למסמכים), תבנית הפקה ברירת מחדל , ואם יש תבנית הפקה נוספת שפעילה בסוג המסמך תופיע עוד לשונית עם שם התבנית הנוספת.

למטה הסברים לכל אחד מכרטיסיות אלה בדיוק במבנה שהם מופיעים בתוכנה.

 

במסך זה ניתן לערוך את המרכיבים הבאים:

  • הספרור ההתחלתי לסוג המסמך (לא ניתן לשנות במידה וכבר הופקו מסמכים מאותו סוג)
  • תבנית טקסט קבועה לסוג המסמך שאפשר להגדיר בברירת מחדל בשלשה אזורים שונים במסמך:
    • כותרת עליונה-טקסט קבוע שאינו משתנה בשום מקרה
    • אזור ההערה למסמך-הטקסט הקבוע באזור זה נדרס על ידי מסמך המקור שנוצר כתוצאה מהמרת מסמך אחר. לדוגמה: ההערות שמופיעות בהצעת מחיר ידרסו את הטקסט הקבוע שמוגדר לסוג המסמך חשבונית כאשר ממירים הצעת מחיר לחשבונית.
    • כותרת תחתונה-טקסט קבוע שאינו משתנה בשום מקרה

הערה חשובה: אפשר לכלול בטקסט הקבוע תמונה (למשל: לוגו ו/או צילום חתימה) וגם קישור. עורך הטקסט המובנה מאפשר זאת.

 

שדות