ניהול סוגי מסמכים

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה מגיעים: תפריט הגדרות (גלגלי שיניים בפינה שמאלית עליונה)->כפתור “נהל סוגי מסמכים”->איתור סוג המסמך שברצוננו לערוך ברשימה הטבלאית->לחיצה על סמליל עיפרון כתום לשם עריכה.

מסך העריכה מכיל כרטיסיות שהראשונה שבהם היא כללי, שדות מותאמים (אם שדות מותאמים מאופשרים למסמכים), תבנית הפקה ברירת מחדל , ואם יש תבנית הפקה נוספת שפעילה בסוג המסמך תופיע עוד לשונית עם שם התבנית הנוספת.


ערוך תבנית עימוד מסמך לינט

כללי
שדות מותאמים
שם תבנית עימוד נוספת (בת’ משלוח למשל: ללא מחיר)
שם תבנית עימוד (בברירת מחדל: Default)
כללי

במסך זה ניתן לערוך (רק מסמכים שאינם מסמכי מערכת סגורים לעריכה) את הספרור ההתחלתי לסוג המסמך (לא ניתן לשנות במידה וכבר הופקו מסמכים מאותו סוג), את הטקסט שמופיע בברירת מחדל בשלשה אזורים שונים במסמך:

כותרת עליונה

אזור ההערות

כותרת תחתונה

הטקסטים שנזין באזורים אלה יופיעו במסמך, אבל קיים הבדל בין ההתנהגות של הטקסט שנזין באזור ההערות לעומת הטקסט שמוזן בכותרת העליונה והתחתונה:

בכותרת העליונה והתחתונה הטקסט יהיה קבוע, תמיד, ובכל מקרה.

לעומת זאת הטקסט שיופיע באזור ההערות יופיע תמיד רק במסמך חדש שאנחנו יוצרים. הטקסט הנ”ל יוחלף על ידי ההערה שמופיעה במסמך הקודם במקרה שהמסמך הנוכחי נובע מהמרה של מסמך קודם. כלומר, לדוגמה: אם המרנו הצעת מחיר לחשבונית מס, ההערות שהיו בהצעת המחיר ידרסו את ההערות שקבענו לתבנית של החשבונית.

שדות מותאמים
שם תבנית עימוד נוספת (בת’ משלוח למשל: ללא מחיר)
שם תבנית עימוד (בברירת מחדל: Default)

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה