עוסק מורשה

להלן מאמרים שעוסקים בהקמה וניהול של עסק המסווג ומדווח במע”מ כעוסק מורשה. המאמרים עוסקים לא רק בניהול חשבונות, ניהול מלאי ופעולות שונות שאפשר לבצע בלינט על מנת לנהל ביעילות עסק כזה מתוך התוכנה, אלא גם ידע רב בכל הנוגע להשלכות השונות שיש לקחת בחשבון כאשר מתנהלים כמסווגים כך מבחינה עסקית.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה