שלשת סוגי המחירונים בלינט

הערה: מודול המחירונים זמין למנויי מסלול GOLD בלבד וגם אינו מותקן בברירת מחדל. אם הנך זקוק/ה לו, יש לפנות לתמיכה ולבקש להתקינו.

1. מחירון מבצע/הנחה

על איזה לקוחות ואיזה ערוצי מכירה חל מחירון מסוג הנחה/מבצע?

זהו מחירון שחל על כל ערוצי המכירה (מכירות לעסקים דרך התוכנה, מכירות ללקוחות פרטיים דרך הקופה של לינט, מכירות דרך אתר אינטרנט (אם קיים חיבור לאתר) וחל על כל הלקוחות, ללא חריגים.

אפשר להקים מחירון הנחה אחד בלבד שיהיה פעיל בכל עת.

מחיר הבסיס של המוצר יופיע ללקוח כשהוא מחוק ובנוסף יוצג כמובן מחיר המבצע. הדבר נכון בכל ממשקי המכירה ללקוח: בתצוגת הקופה, בתוכנה הראשית במכירות B2B, באתר האינטרנט המקושר (אם מקושר אתר) וגם בחשבונית שתופק כתוצאה ממכירה בכל אחד מערוצים אלה.

איך מגדירים מחירון מבצע/הנחה?
 • מגדירים מחירון חדש/עורכים מחירון קיים: הוראות להקמה/עריכת מחירון
 • מגדירים את המחירון החדש בתור מחירון הנחה: תפריט ימני עיקרי->מחירונים->הגדרות->בשדה “מחירון הנחה” בוחרים מהרשימה את המחירון שיצרנו->שומרים בעזרת כפתור “עדכן”

2. מחירון מיוחד לקבוצת לקוחות

על איזה לקוחות ואיזה ערוצי מכירות חל מחירון קבוצתי?

זהו מחירון שחל על קבוצת לקוחות ספציפית (קטגוריית לקוחות). כל לקוח שמשויך לקטגוריה, יקבל אוטומטית את מחיר המחירון המיוחד המקושר לקטגוריה אליה הוא משויך ולא את מחירו הרגיל של המוצר. כמובן שאם לא צוין במחירון מחיר מיוחד למוצר מסוים, הלקוח יקבל את המחיר הרגיל של אותו מוצר. יעיל במיוחד במקרים בהם העסק מוכר גם ללקוחות פרטיים (קטגוריה אחת-מחירון בסיס של המוצרים), גם לחנויות (קטגוריית לקוחות שניה-מקושרת למחירון מיוחד לחנויות) וגם לדילרים (קטגוריית לקוחות שלישית-מקושרת למחירון מיוחד לדילרים).

אין הגבלה לכמות המחירונים הקבוצתיים שאפשר להקים במערכת ותיאורטית אפשר להקים קטגוריה + מחירון עבור כל לקוח בנפרד, אם כי, זה מסורבל וקשה לביצוע.

מחירון קבוצתי יהיה תקף גם במכירות לעסקים מתוך תוכנת לינט (בעת יצירת הצעות מחיר/הזמנות מכירות/חשבוניות וכדומה) וגם במכירות ללקוחות פרטיים בקופה. המחירון הקבוצתי אינו יכול לעבוד באתר אינטרנט מקושר.

איך מגדירים מחירון קבוצתי?
 • תחילה צריך להגדיר קבוצת לקוחות: הוראות להגדרת קטגוריית לחשבונות (לקוחות)
 • יש לשייך את הלקוחות הרלוונטיים לקטגוריה החדשה: שתי דרכים אפשריות לעשות זאת:
  • לערוך את החשבונות אחד אחד על ידי כניסה להגדרת כל חשבון בנפרד
  • לערוך את הקטגוריה ישירות מטבלת ניהול לקוחות, מבלי להיכנס להגדרת כל חשבון בנפרד. יש להציג את הטור “קטגוריה-ניתן לעריכה”. הוראות איך לבצע התאמה עצמית לטבלה.
 • מגדירים מחירון חדש/עורכים מחירון קיים: הוראות להקמה/עריכת מחירון
 • יש לקשר בין המחירון שיצרנו/ערכנו לבין קטגוריית הלקוחות שיצרנו: במסך עריכת המחירון, לסמן ב-V כל קטגוריה אליה רוצים לקשר את המחירון מתוך רשימת הקטגוריות שמופיעה בראש המסך. אפשר לשייך מחירון אחד יותר מקטגוריה אחת.

התוצאה של הגדרות אלו: כבמהלך יצירת מסמך מכירות מסוג כלשהו (הצעת מחיר/חשבונית/תעודת משלוח וכדומה) הפריטים הנבחרים במסמך יקבלו את מחיר המחירון הקבוצתי (במידה וקיים) אליו משויך הלקוח ולא את המחיר הרגיל לפריטים אלו.

3. מחירון מיוחד לאתר מסוג Woocommerce

לשם מה צריך מחירון מיוחד לאתר?

לעיתים עסקים מעוניינים למכור באתר האינטרנט שלהם את השרותים/מוצרים שלהם במחיר שונה מאשר מחיריהם עבור לקוח שרוכש בערוצים אחרים. לפעמים, המחיר באתר יהיה זול יותר ויגלם חסכון בעלויות שכירות של חנות פיסית/עלות קופה/עלות משכורת קופאי, שאינם קיימים בחנות האינטרנטית. לעתים המחיר באתר יהיה יקר יותר על מנת לגלם עלויות קידום ופרסום האתר ותחזוקתו.

מחירון מיוחד לאתר חל רק על מכירות באתר וחל על כל הלקוחות שרוכשים באתר. אפשר ליצור רק מחירון אחד כזה עבור כל אתר (אם יש למנוי שני אתרים המקושרים למנוי, אפשר להגדיר לכל אחד מהם מחירון שונה). המחירים ממחירון זה אינם מופיעים כמחירי מבצע באתר אלא כמחירים רגילים.

איך יוצרים מחירון מיוחד לאתר?
 • תחילה צריך להגדיר קבוצת לקוחות: הוראות להגדרת קטגוריית לחשבונות (לקוחות)
 • יש ליצור לקוח מיוחד (רצוי לכלול בשמו איזושהו טקסט שיבהיר למוכרנים שאין למחוק אותו או להשתמש בו למכירות רגילות).
 • יש לשייך את הלקוח שיצרנו בסעיף הקודם לקטגוריה שיצרנו בסעיף הראשון.
 • מגדירים מחירון חדש/עורכים מחירון קיים: הוראות להקמה/עריכת מחירון ולקשר אותו לקטגוריית לקוחות שיצרנו בסעיף הראשון.
 • יש להגדיר בהגדרות פלאגין לינט באתר את מזהה המשתמש שהגדרנו בסעיף השני(ראו תמונות למטה)
 • לשמר שינויים בפלאגין באתר.

תוצאות ההגדרות הנ”ל: המחיר שיהיה נקוב לכל מוצר במחירון המיוחד שיצרנו עבור האתר יהיה המחיר שיוצג לגולש באתר והוא גם המחיר שיופיע בלינט בחשבונית שתופק אוטומטית לאחר רכישת אותו מוצר באתר ולא המחיר הרגיל שלו בתוכנה/בקופה.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה