קטגוריות חשבון

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה מגיעים דרך כפתור "נהל חשבונות" בתפריט הראשי->כפתור "קטגוריות חשבונות"

קטגוריות חשבון נועדו לקבץ חשבונות מסוג אחד (למשל: לקוחות) לקבוצה שניתן בקלות להציג אותם באופן מרוכז במסך נהל חשבונות על מנת לבצע מולם פעולות ו/או להפיק בעתיד דוחות מדויקים.

לדוגמא: בעל עסק בתחום שירותי מחשוב לעסקים ירצה בוודאי לפלח את הלקוחות ל-3 קבוצות לפחות: קטגוריית לקוחות מזדמנים, קטגוריית לקוחות בבנק שעות וקטגוריית ריטיינר. את הספקים יהיה בוודאי מעוניין לחלק לפי תנאי תשלום ו/או היקף קניות חודשי ממוצע.

בטבלת הקטגוריות הקיימות, כל קטגורית חשבון מיוצגת בשורה כאשר הטור הראשון הוא שם הקטגוריה, הטור השני מציג את סוג החשבון אליו משויכת הקטגוריה.

בשורת הקטגוריה מופיעם גם שני סמלילים (אייקונים):

1. לחיצה על סמליל מובילה אותנו למסך עריכת הקטגוריה

2. לחיצה על סמליל מציגה הודעה ששואלת אותנו האם אנחנו בטוחים שאנחנו מעוניינים למחוק את הקטגוריה. כמובן שאם אנחנו עונים שכן, הקטגוריה תימחק ללא עיכובים נוספים.

הכפתור בתפריט הפעולות הצדי "צור קטגוריה" : מוביל אותנו למסך משנה המאפשר להגדיר שם לקטגוריה החדשה ומאפשר לשייך אותה לסוג חשבון (למשל: סוג חשבון ספקים, סוג חשבון בנקים וכן הלאה)

מסמך זה נכתב ונערך על ידי ארי בן חור. כל הזכויות שמורות למחבר ®™© All Rights Reserved . אין להעתיק, לצלם, לפרסם את הנאמר במסמך זה בכללותו או בחלקים ממנו ללא קבלת אישור מבעל הזכויות מראש ובכתב .

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה