קטגוריות חשבון

לשם מה צריך לחלק לקוחות/ספקים לקטגוריות?

קטגוריות חשבון נועדו לקבץ חשבונות מסוג אחד (למשל: לקוחות) לקבוצות.

קבוצות אלה יכולות לשמש:

  • להצגה וסינון במסך ניהול לקוחות
  • לקבל דוחות מכירות לפי חתך הקבוצות/קטגוריות לקוחות
  • להקצות מחירון מיוחד שחל רק על הלקוחות שמשויכים לקטגוריה (לקוחות אחרים, יקבלו את המחיר הרגיל)

לדוגמא: בעל יקב יין יהיה מעונין בוודאי לפלח את הלקוחות ל-3 קבוצות לפחות: מסעדות, בתי מסחר למשקאות ולקוחות פרטיים.

איך יוצרים קטגוריה?

יש לגשת לתפריט הימני העיקרי->חשבונות->קטגוריות חשבונות->כפתור “צור קטגורית חשבונות”->להקליד שם לקטגוריה החדשה בשדה שם->לבחור עבור איזה סוג חשבון רוצים ליצור את הקטגוריה (סוג “לקוחות” בברירת מחדל) בשדה “סוג”->לשמור על ידי לחיצה על כפתור “צור”

איך מוחקים/עורכים קטגוריה קיימת?

בשורה של כל קטגוריה קיימים 3 סמלילים:

  • פח אדום-למחיקה
  • עיפרון כתום-לעריכת שם או שיוך לסוג חשבונות
  • עין ירוקה-צפיה בלבד בפרטי הקטגוריה

מסמך זה נכתב ונערך על ידי ארי בן חור. כל הזכויות שמורות למחבר ®™© All Rights Reserved . אין להעתיק, לצלם, לפרסם את הנאמר במסמך זה בכללותו או בחלקים ממנו ללא קבלת אישור מבעל הזכויות מראש ובכתב .

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה