ניהול לקוחות

מדריך למשתמש-לינט

ניתן להגיע למסך זה מתפריט “מכירות” שבתפריט הראשי->כפתור “ניהול לקוחות”.

במסך זה, אפשר לבצע חיפוש חשבון לקוח, כולל אפשרות עריכת פרטים אלה, וכן צפיה בכרטסת לקוח. בעת הכניסה למסך, תוצג רשימה טבלאית של הלקוחות. אפשר לבצע התאמה עצמית את הטורים המופיעים בטבלה, סדר הופעת הטורים, וגם את סדר ההופעת הנתונים עצמם בטבלה.

לחיצה על סמליל כתום עם עיפרון תאפשר צפיה ועריכת פרטי הלקוח. לחיצה על כפתור “תנועות” (סמליל כחול עם שני חצים בכיוונים מנוגדים) בטור השמאלי שבטבלה תציג את כרטסת הלקוח.

לחיצה על כפתור חדש במסך זה מביאה את המשתמש למסך יצירת חשבון לקוח חדש. מסך זה זהה למסך עריכת לקוח קיים וקיימים בו השדות הקובעים את המאפיינים הבאים:

 

 

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה