ניהול לקוחות

מדריך למשתמש-לינט

תפריט

ניתן להגיע למסך זה מתפריט "מכירות" שבתפריט הראשי->כפתור "ניהול לקוחות".

במסך זה, אפשר לבצע חיפוש חשבון לקוח, כולל אפשרות עריכת פרטיו, וכן אפשר לצפות בכרטסת לקוח.

אפשר למחוק חשבון לקוח אך ורק במידה ואין ולו תנועה חשבונאית כלשהי כנגדו.

התאמה עצמית-מסך ניהול לקוחות

בעת הכניסה למסך, תוצג רשימה טבלאית של הלקוחות.

אפשר לבצע התאמה עצמית את הטורים המופיעים בטבלה, סדר הופעת הטורים, וגם את סדר ההופעת הנתונים עצמם בטבלה.

 

בהתאמה עצמית ישנה אפשרות לבחור להציג כמעט כל אחד מהטורים כטור "ניתן לעריכה". סידור זה, עוזר מאוד בעבודה כאשר מעוניינים לערוך את הערך בשדה ישירות בטבלה מבלי להיכנס למאפינים של כל חשבון לקוח. כאשר בעריכת כמויותשל חשבונות לקוחות זה יכול להיות מתיש.

פעולות

לחיצה על סמליל כתום עם עיפרון תאפשר צפיה ועריכת פרטי הלקוח.

לחיצה על כפתור "תנועות" (סמליל כחול עם שני חצים בכיוונים מנוגדים) בטור השמאלי שבטבלה תציג את כרטסת הלקוח.

מסך יצירת לקוח חדש/עריכת קיים

לחיצה על כפתור חדש במסך זה מביאה את המשתמש למסך יצירת חשבון לקוח חדש. מסך זה זהה למסך עריכת לקוח קיים וקיימים בו השדות הקובעים את המאפיינים הבאים: