חיפוש ומיון בטבלאות התכנה

מדריך למשתמש-לינט

חיפוש בטבלה

החיפוש בטבלה מתבצע בשדה (הריק בדרך כלל) שמתחת לשם הטור בכותרת הטור. ראה/י צילום מסך משמאל.

אפשר לחפש במספר שדות בו זמנית על פי מספר קריטריונים וזאת על מנת לאתר ביתר דיוק את המידע הרצוי.

מיון תוצאות הטבלה

מיון תוצאות הטבלה (מגדול לקטן/וההיפך) מתבצע על ידי לחיצה על שם הטור. לחיצה ראשונה מסדרת את תוצאות הטבלה מקטן לגדול בערכים המופיעים בטור. לחיצה שניה תסדר אותם מגדול לקטן.


אפשרויות חיפוש בטבלאות


מיון תוצאות בטבלה