חיפוש ומיון בטבלאות התכנה

מדריך למשתמש-לינט

חיפוש בטבלה

החיפוש בטבלה מתבצע בשדה (הריק בדרך כלל) שמתחת לשם הטור בכותרת הטור. ראה/י צילום מסך משמאל.

אפשר לחפש במספר שדות בו זמנית על פי מספר קריטריונים וזאת על מנת לאתר ביתר דיוק את המידע הרצוי.

מיון תוצאות הטבלה

מיון תוצאות הטבלה (מגדול לקטן/וההיפך) מתבצע על ידי לחיצה על שם הטור. לחיצה ראשונה מסדרת את תוצאות הטבלה מקטן לגדול בערכים המופיעים בטור. לחיצה שניה תסדר אותם מגדול לקטן.


אפשרויות חיפוש בטבלאות


מיון תוצאות בטבלה

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה