הנפקת מספר הקצאה בדיעבד לחשבונית שכבר הופקה

התקנות קובעות שאפשר להנפיק מספר הקצאה לחשבונית, עד שנה מיום הנפקתה

אפשר למשוך מספר הקצאה בדיעבד מתוך לינט לנוחותכם

מפעם לפעם יתכן שרשות המסים לא תנפיק מספר הקצאה לחשבונית בגלל שלל סיבות אפשריות. בין אם שרתי רשות המסים היו מושבתים זמנית עקב תקלה, בין אם פג תוקף האישור של רשות המסים למשתמש שניפק את החשבונית, או כל סיבה אחרת.
במקרה כזה, אין סיבה לדאגה: ניתן בנוחות ובמהירת, בלחיצת כפתור מתוך לינט, לקבל מספר הקצאה לחשבונית בדיעבד, למרות שכבר הסתיימה הפקתה.

הכפתור שמאפשר למשוך מספר הקצאה לחשבונית שכבר הופקה מוצג במספר מסכים בתוכנה:

במסך צפיה בחשבונית שכבר הופקה (כל מקום בתוכנה בו מספר החשבונית מוצג בטקסט לבן על רקע ירוק, הוא למעשה כפתור שמגיע למסך זה, כולל במסך ניהול מסמכים)

במסך ניהול מסמכים (אם הטור “מספר הקצאה” אינו מופיע בטבלת ניהול מסמכים, יש להוסיף אותו באמצעות הכלי להתאמה עצמית של טבלאות לינט)

במסך דו”ח לרו”ח (תפריט ימני->כלי רו”ח->דוח לרוח)

משיכת מספר הקצאה בדיעבד תיצור אוטומטית העתק נאמן למקור

על פי התקנות, משיכת מספר הקצאה בדיעבד לא תיצור מסמך מקור חדש, אלא תיצור העתק נאמן למקור שההבדל היחיד בו מהמקור יהיה תצוגת מספר ההקצאה שהתקבל בדיעבד.

ואכן, אוטומטית, כתוצאה ממשיכת מספר הקצאה בדיעבד, יווצר בלינט קובץ העתק, המכיל את מספר ההקצאה, בנוסף לקובץ המקור ולא במקומו.

הערה חשובה: כאשר מבקשים לשלוח במייל את המסמך מתוך התוכנה, יישלח ההעתק עם מספר ההקצאה ולא המקור. ישנה אפשרות להוריד את קובץ המקור למחשב ולשלוח אותו עם תוכנת המייל המועדפת עליכם, מחוץ ללינט.

הבסיס החוקי להנפקת מספר הקצאה בדיעבד

באתר הרשמי של רשות המסים, בעמוד “שאלות ותשובות בנושא חשבונית ישראל“, בתשובה לשאלה מספר 10 ציינו את הכללים להנפקת מספר הקצאה לחשבונית ממוחשבת שהסתיימה הנפקתה. והנה להלן התשובנה לשאלה “האם מותר לבקש מספר הקצאה בדיעבד, גם לאחר שהחשבונית נמסרה ללקוח? ואיך למסור את המספר ללקוח?”

ניתן להגיש בקשה למספר הקצאה עד שנה לאחר תאריך החשבונית, אולם עד קבלת מספר זה – הלקוח לא יוכל להזדכות על המע”מ. 
יודגש כי ככל שהחשבונית נושאת תאריך מוקדם מ 6 חודשים, ניתן לדרוש אותה כתשומה אך ורק לאחר בקשה להארכת מועד (עודכן 4.24).
ככל ומדובר בחשבונית מפנקס, הלקוח יקבל מהספק את מספר ההקצאה בכל דרך שיבחר – מייל, טלפון או דרך היישום, וירשום את המספר ע”ג חשבונית המקור שקיבל מהספק.
ככל שהספק שולח ללקוח העתק לחשבונית ממוחשבת, מלבד הוספת מספר ההקצאה וכותרת “העתק” – הספק לא ישנה את מסמך חשבונית המקור. הספק מורשה להוסיף לרשומת החשבונית בקובץ הקבוע את שדה מספר ההקצאה.
אין להוציא מסמך מקור חדש הכולל את מספר ההקצאה אלא להפיק העתק שיכלול גם את מספר ההקצאה.
הלקוח נדרש לשמור הן את מסמך המקור והן את מסמך ההעתק. (עודכן ב-11.23).

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה