תשלום לספק

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט “קופה” שבתפריט הראשי->כפתור “תשלום לספק”.

ייעוד מסך תשלום לספק, להזין לספר התקבולים והתשלומים את ההוצאות ששולמו כנגד חשבוניות מס או קבלות של ספקים או שוברי תשלום של רשויות למיניהם. יש להזין כאן כל תשלום עסקי, לא משנה דרך איזה אמצעי תשלום שולם, על מנת לשמור על כרטיסי ספק מאוזנים.

להלן מבנה המסך שמורכב משני אזורים כאשר משמאל רשימת חשבונות הספקים ומימין אזור להזנת נתוני תשלום לספק:

אזור הזנת נתוני תשלום לספק מורכב מהשדות הבאים:

בחר ספק: יש לבחור בשדה זה שם הספק שביצענו לו תשלום מתוך רשימת הספקים המוגדרת בתוכנה. שים/י לב לכך שאין כאן קיצור דרך המאפשר הוספה מהירה של ספק חדש. וזאת משום שהמערכת יוצאת מנקודת הנחה שבשלב זה שחשבון הספק כבר קיים בשלב זה, מכיוון שעוד קודם לקבלת התשלום מאיתנו הספק הגיש חשבונית ורשמנו אותה בתור הוצאה שוטפת או בתור רכוש קבוע ובמעמד רישום ההוצאה פתחנו לספק חשבון ספקים…

סכום: סכום התשלום.

אמצעי תשלום: לבחירה מתוך רשימה סגורה של אמצעי תשלום (צ’ק, העברה בנקאית, כ’ אשראי או מזומן).

אסמכתא: מס’ צ’ק, מס’ שובר אשראי, מספר אסמכתא של העברה בנקאית וכדומה.

פרטים: רצוי לרשום כנגד איזה חשבונית/שובר תשלום התשלום מתבצע.

תאריך: תאריך מסירת התשלום.

אזור תצוגה טבלאית של רשימת הספקים ויתרותיהם:

באזור זה מופיעה רשימה טבלאית של הספקים המוגדרים במערכת, המורכבת משני טורים: שם הספק והיתרה בכרטסת הספק. שמות הספקים ברשימה הם קישור ה”מקפיץ” אותנו במהירות לכרטסת אותו ספק. מטרת תצוגה מקוצרת זו , היא להקל על המשתמש בבואו להחליט על סדר עדיפויות בתשלומים לספקים, כאשר יתרות כל הספקים פרוסות לנגד עיניו.

מסמך זה נכתב ונערך על ידי ארי בן חור. כל הזכויות שמורות למחבר ®™© All Rights Reserved . אין להעתיק, לצלם, לפרסם את הנאמר במסמך זה בכללותו או בחלקים ממנו ללא קבלת אישור מבעל הזכויות מראש ובכתב

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה