תעודת העברה בין מחסנים

מדריך למשתמש-לינט

תפריט

ניתן להגיע למסך יצירת תעודת העברה בין מחסנים דרך תפריט "מלאי" שבתפריט הראשי->כפתור "ת. העברה בין מחסנים".

התעודה כשמה כן היא, פשוט משמשת לתיעוד העברת סחורה בין מחסנים. התעודה אינה מסמך חשבונאי ואינה מבצעת תנועות חשבונאיות אלא רק תנועות מלאי.

פעולות הפקת המסמך תתבצענה לפי הסדר הבא:

  • לציין מחסן ממנו יוצאת הסחורה.
  • לבחור מחסן יעד להעברת הסחורה.
  • אם ישנה אסמכתה פנימית (מסמך מתוך מערכת לינט), או חיצונית (מספר מסמך), כגון הזמנת לקוח, יש לציין זאת בשדה המתאים.
  •  לבחור פריטים ולציין כמויות
  • ניתן להפיק להדפסה בלבד.

תיקון טעות בת' העברה:

במקרה וטעינו בהפקת המסמך אפשר לבטל את תנועות המלאי שבוצעו באמצעות תעודה זו על ידי תעודת העברה בין מחסנים זהה לקודמת בפרטיה רק הפוך בכיוון התנועה: מחסן היעד ייהפך למחסן מקור וההיפך.

איתור ובדיקת תנועות המלאי שביצעה התעודה:

דוח תנועות המלאי מציג את תנועות המלאי שביצעה התעודה.

ניווט אל מסך דוח זה: תפריט ימני עיקרי-דוחות ->תנועות מלאי.

משמאל תמונת מסך מפורטת עם הסברים.

תעודת העברה בין מחסנים
תעודת העברה בין מחסנים
תעודת העברה בין מחסנים
דוח תנועות מלאי-האמצעי לאיתור והצגת תנועות המלאי שתעודת ההעברה ביצעה