פירוט חלקי של תכונות עיקריות וחשובות של לינט

תכונה/ות קטגוריה
 קטגוריות חשבונות לקוחות/ספקים וכדומה כללי
אפשרות להוסיף שדות מותאמים אישית למסמכים, לחשבונות ולפריטים 
אפשרות לצרף קבצים לחשבונות, לפריטים ולמסמכים 
אפשרות ליצירת משתמשים בעלי הרשאות שונות  על ידי שיוכם לתפקידים שונים
תשתית טובה יותר לחברה בינלאומית ו/או לשימוש בינלאומי בתוכנה 
אפשרות לשלוח דוא"ל מתוך המערכת
אפשרות ליצור תבניות דוא"ל ולשייך אותן לסוגי חשבונות ולסוגי מסמכים
התוכנה רספונסיבית (התאמה מלאה לסמארטפונים וטאבלטים) 
אפשרות להמיר מסמכים" מסמכים
אפשרות לשכפל מסמכים 
הפקת מסמכים באנגלית ובפוטנציה-בכל שפה
אפשרות להוסיף סוגי מסמכים שאינם קיימים במערכת
אפשרות לשייך מסמך/ים כאסמכתא/ות למסמך אחר וסגירת האסמכתה באופן אוט'
אפשרות לקביעת הנחה ברמת המסמך במספר מוחלט
קביעת מחיר שורת פריט וחישוב לאחור של מחיר ליחידה וסכום המע"מ
אפשרות להוספת הערה נסתרת למסמך לשימוש פנימי של העסק
אפשרות ליצור תנועת מלאי של הפריטים במסמך באופן אוטומאטי
אפשרות ליצור מסמך לשני מצבים שונים: טיוטא והופק  
מודול שלם המאפשר ניהול מלאי וכולל  מלאי
ניהול מחסנים מרובים: כולל תעודת העברה בין מחסנים 
משתמש משויך למחסן: תנועת מלאי שהוא מבצע מיוחסת למחסן המשויך
מסמכים חשבונאיים מבצעים תנועת מלאי אוטומאטית של פריטים 
קטגוריות פריטים פריטים
תבניות פריטים
יחידות מידה לפריטים
נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה