שחזור מגיבוי

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט “תחזוקה” שבתפריט הראשי->כפתור “שחזור גיבוי”.

מסך זה מאפשר שחזור קובץ גיבוי שהמערכת אינה מכירה בקיומו (כלומר, אין רישום במסד הנתונים בתוכנה לגבי קיומו של הקובץ שאנו מעונינים לשחזרו) מאפשרת למעשה העברת מידע ממחשב אחד לאחר או ממערכת לינט לא תקינה להתקנה חדשה, נקיה ותקינה:

שחזור מידע מקובץ גיבוי שמוכר על ידי המערכת ומופיע במסד הנתונים אפשר לשחזר ממסך “גיבוי כללי”.

שים לב: בשתי השיטות גם יחד, שחזור מקובץ הגיבוי ידרוס את כל המידע בתוכנה. התוכנה לא תבחין בין חומר חדש לישן, תמחק את כל המידע הנוכחי הקיים במסד הנתונים ותמקם במקומו את המידע שבקובץ הגיבוי. יש לנקוט במשנה זהירות לפני שחזור גיבוי על מנת לא לאבד חומר יקר ערך.

 נוהל שחזור נתונים מקובץ גיבוי

יש לנווט למיקום הקובץ באמצעות לחיצה על עיון ולבחור את קובץ הגיבוי המועדף עלינו. בסיום הבחירה יש לשים לב לכך שכתובת קובץ הגיבוי מופיעה בשדה “קובץ גיבוי”. כעת יש ללחוץ על כפתור “בצע” לביצוע השחזור.

קובץ גיבוי:

בסיום הליך השחזור תתקבל הודעה על סיום בהצלחה. הליך השחזור אינו משחזר קובץ לוגו חברה.

מסמך זה נכתב ונערך על ידי ארי בן חור. כל הזכויות שמורות למחבר ®™© All Rights Reserved . אין להעתיק, לצלם, לפרסם את הנאמר במסמך זה בכללותו או בחלקים ממנו ללא קבלת אישור מבעל הזכויות מראש ובכתב

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה