שחזור מגיבוי של קובץ גיבוי ידני

מדריך למשתמש-לינט

תפריט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט "תחזוקה" שבתפריט הראשי->כפתור "שחזור מגיבוי".

מסך זה מאפשר שחזור מגיבוי ידני בו נוצר קובץ גיבוי של מסד הנתונים של התוכנה (הסבר לגבי מבנה קובץ הגיבוי ותבנית שמו ניתן לראות כאן) שהמערכת אינה מכירה בקיומו (כלומר, אין רישום במסד הנתונים בתוכנה לגבי קיומו של הקובץ שאנו מעונינים לשחזרו) מאפשרת למעשה העברת מידע מעסק אחד לאחר בתוך אותו מנוי או ממנוי אחד אל מנוי אחר:

שחזור מידע מקובץ גיבוי שמוכר על ידי המערכת ומופיע במסד הנתונים אפשר לשחזר ממסך "גיבוי כללי".

נא תשומת לבך: בשתי השיטות גם יחד, שחזור מקובץ הגיבוי ידרוס את כל המידע הקיים באותה חברה. התוכנה לא תבחין בין חומר חדש לישן, תמחק את כל המידע הנוכחי הקיים במסד הנתונים של החברה הנוכחית (אם קיימות חברות נוספות תחת אותו מנוי, הן לא תיפגענה) ותמקם במקומו את המידע שבקובץ הגיבוי. יש לנקוט במשנה זהירות לפני שחזור גיבוי על מנת לא לאבד חומר יקר ערך.

 

נוהל שחזור נתונים מקובץ גיבוי

יש לנווט למיקום הקובץ באמצעות לחיצה על עיון ולבחור את קובץ הגיבוי המועדף עלינו. בסיום הבחירה יש לשים לב לכך שכתובת קובץ הגיבוי מופיעה בשדה "קובץ גיבוי". כעת יש ללחוץ על כפתור "בצע" לביצוע השחזור.

בסיום הליך השחזור תתקבל הודעה על סיום בהצלחה.

נא תשומת לבך: הליך השחזור רלוונטי לחברה אחת בלבד בכל פעם. במידה וקיימות חברות נוספות תחת אותו מנוי, הליך השחזור לא יהיה רלוונטי עבורן.

אם מעוניינים לשחזר את כל החברות שבמנוי, יש להיכנס אל כל חברה אחד אחרי השני ולחזור על התהליך (עם קובץ הגיבוי הנכון כמובן….)