קליטת רשומון יבוא (מע”מ)

חשבונית עמיל מכס מכילה פריטים ככל חשבונית אחרת, למעט פריט אחד: מע”מ יבוא שמופיע כשורת פריט ואינו תוצאה של חישוב של סכום החשבונית. זהו המע”מ שעמיל המכס מעביר לשלטונות המס כמע”מ על המוצרים שנרכשו בחו”ל.

נא לא להתבלבל: ישנה בכל חשבונית יבוא גם מע”מ רגיל, שהוא כן תוצאה של סכום החשבונית על פריטים כמו עמלת עמיל המכס, על הובלה, אחסון וכדומה.

את כל הפריטים בחשבונית היבוא, מלבד הפריט “מע”מ יבוא” יש לקלוט כמו כל חשבונית ספק רגילה.
את המע”מ מרשימון יבוא יש לקלוט בנפרד באמצעות פקודת יומן ידנית. להלן הדרכה צעד אחרי צעד לכך:
  1. לנווט אל: תפריט ימני עיקרי->הוצאות->תנועת יומן ידנית
  2. בשדה “סוג” יש לבחור Import Entry
  3. בשדה “פרטים” יש להזין את מספר חשבונית עמיל המכס
  4. בשדה “אסמכתא 2” יש להזין את מספר רשימון היבוא
  5. באחת משורות החשבון יש לבחור מע”מ תשומות (אם הנרכש הוא סחורה/שירות המיועדת למכירה ללקוחות) או מע”מ ציוד ונכסים (אם הרכישה היא נכס או ציוד לשמוש פנימי בעסק). בשורה זו יש לרשום את סכום המע”מ מהרשומון בצד החובה.
  6. בשורת החשבון השניה יש לבחור את חשבון הספק של עמיל המכס. בשורה זו רושמים את סכום מע”מ רשימון היבוא בצד הזכות
  7. לביצוע סופי של פקודת היומן הידנית יש לשמור עם לחיצה על כפתור “שמור”.
נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה