קליטת מעמ מרשומון יבוא

חשבונית יבוא של עמיל מכס מכילה פריטים ככל חשבונית אחרת למעט פריט אחד: מע”מ שמופיע כשורת פריט ואינו תוצאה של חישוב של סכום החשבונית. זהו המע”מ שעמיל המכס מעביר לשלטונות כמע”מ על המוצרים שנרכשו בחו”ל. נא לא להתבלבל: ישנה בכל חשבונית יבוא גם מע”מ רגיל, שהוא כן תוצאה של סכום החשבוניתעל פריטים כמו עמלת עמיל המכס, על הובלה, חסון וכדומה.

את כל הפריטים בחשבונית היבוא, מלבד הפריט “מע”מ מרשימון יבוא” יש לקלוט כמו כל חשבונית ספק
את המע”מ מרשימון יבוא יש לקלוט בנפרד באמצעות פקודת יומן ידנית. להלן הדרכה צעד אחרי צעד לכך:
  1. לנווט אל: תפריט ימני עיקרי->הוצאות->תנועת יומן ידנית
  2. בשדה “סוג” יש לבחור Import Entry
  3. בשדה “פרטים” יש להזין את מספר רשומון היבוא
  4. בשורת החשבון הראשונה יש לבחור מע”מ תשומות (אם הנרכשה סחורה/שירות המיועדת למכירה ללקוחות) או מע”מ ציוד ונכסים (אם הרכישה היא נכס או ציוד לטובת העסק עצמו). בשורה זו יש לרשום את סכום המע”מ מהרשומון בצד החובה.
  5. בשורת החשבון השניה יש לרשום לפי סוג הרכישה:
    • במידה ומדובר ברכישה לצורך מכירה: בשורת החשבון השניה יש לבחור חשבון הוצאה מתאים (ברך כלל חשבון בשם קניות יבוא). חשוב לוודא שחשבון זה מסומן כ”פטור ממע”מ” בכפתור המיועד לכך פרטי חשבון ההוצאה. בשורה זו יש לרשום את סכום המע”מ מהרשומון בצד הזכות.
    • במידה ומדובר ברכש ציוד או נכסס לעסק עצמו: בשורת החשבון השניה יש לבחור חשבון נכסים מתאים כגון “ציוד משרדי”, “מכונות ייצור” וכדומה. בכל מקרה, גם כרן יש לוודא שחשבון הנכסים הנבחר מסומן כפטור ממע”מ. בשורה זו יש לרשום את סכום המע”מ מהרשומון בצד הזכות.
  6. לביצוע ופי של פקודת היומן הידנית יש לשמור עם לחיצה על כפתור “שמור”.
נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה