מדריך למשתמש-

קליטת חשבוניות וקבלות מפנקסי נייר ומתוכנות חיצוניות

קליטת חשבוניות וקבלות שהופקו במערכות חיצוניות ו/או בפנקסי חשבוניות נייר כתנועות חשבונאיות אפשרית בלינט. וזאת, על מנת לכלול אותן במערכת החשבונות גם אם המסמך הופק מחוץ למערכת.

לשם כך יש לאפשר תחילה סוגי “מסמכים” רלוונטיים (אלה לא מסמכים אמיתיים מכיוון שאין אפשרות להפיק אותם להדפסה או לקובץ ממוחשב. הם רק רושמים תנועות חשבונאיות עם שמירתם).

איך מאפשרים קליטת מסמכים חיצוניים?

מאפשרים אותם כאן: תפריט הגדרות (גלגלי שיניים בפינה השמאלית-עליונה)->סוגי מסמכים->כפתור “צור מסמך”->ללחוץ על סוג המסמך הרלוונטי ולוודא שהפך מירוק לאדום (אדום=פעיל).

יש לחזור על פעולה זו לגבי כל סוג מסמך שיש צורך לקלוט ממערכת חיצונית. זמינים כרגע אפשרות לקלוט 4 סוגי מסמכים:

  1. חשבונית מס
  2. חשבונית זיכוי
  3. חשבונית מס קבלה
  4. קבלה

הפעלת אפשרות קליטת מסמכים חיצוניים


קליטת חשבוניות וקבלות מפנקסי נייר ומתוכנות חיצוניות​

“חשבונית ידנית” קולטת ללינט חשבונית שיצאה מחוץ למערכת


קליטת חשבונית חיצונית בלינט

איך משתמשים במסכים החדשים שנוצרו?

כעת נותר לגשת לתפריט העיקרי->מכירות->לאתר את סוג המסמך שרוצים לקלוט ולהפעיל. למשל, אם רוצים לרשום המערכת חשבונית מס מפנקס חשבוניות ידני, יש להפעיל כפתור “חשבונית ידנית” ולהתנהל כאילו מפיקים מסמך רגיל בשני הבדלים:

  1. מספר החשבונית פתוח לעריכה וחובה לציין בו את מספר החשבונית שקולטים, אחרת תופיע הודעת שגיאה והמסמך לא ייקלט.
  2. תאריך המסמך אינו מוגבל להיות לפי סדר כרונולגי וזאת על מנת שיהיה אפשר להקליד את תאריך החשבונית מנייר/ממערכת חיצונית.
סיכום והבהרות:

כאשר מסיימים, יש לשמור את הרישום על ידי לחיצה על כפתור הפקה, ולאחר מכן שמור.

כאמור, אין אפשרות להדפיס או להפיק לקובץ ממוחשב. זה לא מסמך אמיתי. מסכים אלה מבצעים רישום תנועות יומן המייצגות את החשבונית שיצאה מחוץ למערכת.

את תנועות היומן שרישום זה יצר, אפשר לראות בדוח תנועות יומן בתפריט דוחות. בנוסף, הרישום יופיע כ”חשבונית מס ידנית” במסך ניהול מסמכים, למרות שהוא לא מסמך אלא רק רישום של מסמך חיצוני.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה