קטגורית פריטים

מדריך למשתמש-לינט

מסך זה מגיעים דרך כפתור “מלאי” בתפריט הראשי->כפתור “קטגורית פריטים”

קטגורית פריטים מיועדת לקבץ פריטים לקבוצות שניתן בקלות להציגם באופן מרוכז במסך ניהול פריטי מכירה על מנת לבצע מולם פעולות ו/או להפיק בעתיד דוחות מדויקים וכן לאפשר שימוש במאפיין “אחוז רווח” לקטגוריה שיאפשר בעתיד לחשב אוטומאטית מחיר מכירה לפריט כאשר מזינים מכיר רכישה שלו בעת קליטת הפריט בעת קבלתו מהספק.

כמו כן השיוך לקטגוריה מאפשר איתור פריטים בקופה ו/או באתר אינטרנט. למשל שיוך המוצר “גבינת קוטג'” לקטגוריית “מוצרי חלב” עוזרת ללקוח באיתורו באתר האינטרנט של סופרמרקט (אם האתר מסונכרן לתוכנה, הקטגוריה החדשה שיצרנו בתוכנה והשיוך של המוצרים אליה יסונכרנו עם האתר)  וגם לקופאית של אותו סופרמרקט העובדת עם קופה רושמת LinetPos.

קטגורית פריטים
קטגורית פריטים-אמצעי עזר לסיווג פריטים לקבוצות

בטבלת הפריטים הקיימים, כל קטגורית פריט מיוצגת בשורה כאשר הטור הראשון הוא שם הקטגוריה, הטור השני מציג את סוג החשבון אליו משויכת הקטגוריה.

בשורת הקטגוריה מופיעים גם שני סמלילים (אייקונים):

1. לחיצה על סמליל מובילה אותנו למסך עריכת הקטגוריה

2. לחיצה על סמליל מציגה הודעה ששואלת אותנו האם אנחנו בטוחים שאנחנו מעוניינים למחוק את הקטגוריה. כמובן שאם אנחנו עונים שכן, הקטגוריה תימחק ללא עיכובים נוספים.

הכפתור בתפריט הפעולות הצדי “צור קטגוריה” : מוביל אותנו למסך משנה המאפשר להגדיר שם לקטגוריה החדשה.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה